Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Publikacje

#Europa

Błędne argumenty przeciw wspólnej liście

W interesującej analizie „Która strategia pozwoli nam wygrać demokrację?” Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Jan Szyszko podają argumenty przeciw wspólnej liście wyborczej opozycji, ale oparte na niepełnych danych. Czego nie uwzględnili i dlaczego ich wnioski tracą podstawy, z których zostały wyprowadzone? Poniżej pełne liczby i dodatkowe argumenty, które prowadzą do odmiennych konkluzji.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#Europa

Kryzys na granicy z Białorusią – nowe okoliczności, stare błędy, potencjalne szanse

Od lata 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny, wywołany przez Łukaszenkę, ale podtrzymywany decyzjami polskich władz i działaniami służb. Nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, polskiej konstytucji i przepisów UE praktyki funkcjonariuszy naszego państwa okazały się nie tylko nieludzkie, ale też i w dużej mierze nieskuteczne.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#mieszkalnictwo

Kryzys uchodźczy, a problem mieszkalnictwa w Polsce

Problem zapewnienia mieszkań dla Ukraińców nie jest mikro a makro-problemem. Chociaż należy mieć nadzieję i robić wszystko, aby wojna zakończyła się jak najszybciej, należy nastawić się jednak na długotrwałą pomoc. Bagatelizowanie problemu nie służy ani uchodźcom ani Polsce. Nawet jeśli wojna skończy się relatywnie szybko, dewastacja substancji mieszkaniowej w Ukrainie jest ogromna i nie będzie możliwości powrotu wszystkich uchodźców do swoich domów nawet przez kilka kolejnych lat po zakończeniu wojny. Tempo odbudowy zniszczonych miast w Ukrainie zależeć będzie w dużej mierze od pomocy finansowej świata oraz reparacji wojennych, na które społeczność międzynarodowa musi naciskać.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#małopolskie #media

Wojna 3.0 Globalny Konflikt w „Metawersum”

Konfliktowi militarnemu w Ukrainie towarzyszy drugie, niejako równoległe starcie, którego polem jest świat wirtualny. Ta cyfrowa wojna dawno przekroczyła granice Ukrainy czy nawet Europy, stając się w praktyce konfliktem ogólnoświatowym. Skala tego zjawiska wydaje się niespotykana i być może zapowiada konflikt nowego typu: sprzężoną z regularnymi działaniami wojennymi – „Wojnę 3.0”, której głównym polem walki jest Metawersum.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#Europa

Klęska zjednoczonej opozycji na Węgrzech, a lekcje dla Polski

Zgodnie z przewidywaniami większości sondażowni rządzący od 12 lat Fidesz Viktora Orbana wygrał wybory parlamentarne na Węgrzech. Zaskakująca jest tylko skala tego zwycięstwa – konserwatywno-nacjonalistyczny Fidesz utrzymał bowiem większość konstytucyjną. Opozycji nie pomogło zjednoczenie, jeden blok stworzony przez sześć ugrupowań od konserwatystów po lewicę osiągnął wynik poniżej oczekiwań. Nieskuteczność szerokiej koalicji nie powinna być zaskoczeniem. Choroby, które dotknęły wspólny blok wynikały głównie z wewnętrznych tarć i są charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięć.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Wyzwania i rozwiązania dla systemu ochrony zdrowia w Polsce w związku z wojennym exodusem dorosłych i małoletnich obywateli Ukrainy

Minęło pięć tygodni wojny, w czasie których z Ukrainy do Polski przyjechało już niemal dwa i pół miliona osób, a przecież to nie koniec. Decyzje podejmowane w obszarze zdrowia pokazują, że osoby, które w Polsce są odpowiedzialne za organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia, działają bardzo doraźnie. Konieczne jest przyjęcie perspektywy systemowej i przygotowanie propozycji zmian w ochronie zdrowia, edukacji i innych obszarach, które pozwolą na godne zaopiekowanie się naszymi gośćmi z Ukrainy, przy minimalizowaniu kosztów poniesionych przez obywateli RP.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#Europa

Bloki wyborcze – która strategia pozwoli nam wygrać demokrację?

Stawka nadchodzących wyborów parlamentarnych jest ogromna. Polacy dokonają w nich wyboru systemowego, głosując za demokracją lub za utrwaleniem trendu odchodzenia od niej. Nic więc dziwnego, że od miesięcy trwa dyskusja o tym, która strategia daje największe szanse na osiągnięcie większości parlamentarnej przez przeciwników staczania się państwa ku autorytaryzmowi.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#rolnictwo

Rosja świadomie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu świata, wywołując tym samym kolejne kryzysy

W Polsce nie zabraknie chleba, ale musimy mieć świadomość, że będzie on droższy. Dziś widzimy, że obok bezpieczeństwa militarnego i energetycznego absolutnie kluczowe jest bezpieczeństwo żywnościowe. Polska jako jeden z czołowych producentów żywności nie jest na dziś zagrożona, ale dla Afryki i Bliskiego Wschodu – importerów zboża najbliższe miesiące będą trudne ze względu na jego niedobory. Rosja świadomie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu świata, chcąc tym samym wywołać kolejne kryzysy. Niszczy w Ukrainie elewatory ze zbożem, sprzęt rolniczy i infrastrukturę. W połowie marca z portu w Berdiańsku nad Morzem Azowskim zniknęło pięć ukraińskich statków ze zbożem. Szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch poinformował, że według świadków ukradli je Rosjanie.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#media

Wolność, pluralizm i konwergencja – wyzwania polskiego rynku medialnego

W grudniu ubiegłego roku PiS wyciągnął z zamrażarki ustawę LEX TVN i w niecałe dwie godziny „przepchnął” ją przez komisję sejmową oraz przegłosował w Sejmie. 100 minut wystarczyło, żeby 229 posłów było za wyeliminowaniem Discovery z polskiego rynku medialnego. W tym działaniu rządzących chodzi o uzyskanie wpływu na treści medialne i budowę w przyszłości takich mechanizmów, które umożliwią uzależnianie medialnego przekazu informacyjnego od rządzących. Politycy PiS rozpętując wielomiesięczną burzę z wielomiesięczną odmową udzielenia koncesji dla TVN24 chcieli również odstraszyć obcy kapitał od inwestowania w polski rynek medialny (hasło repolonizacji mediów) i ostrzec inne podmioty czekające na wznowienia koncesji radiowych i telewizyjnych. Chodziło o komunikat dla koncesjonariuszy, żeby wiedzieli co ich czeka, jeżeli będą emitować krytyczne wobec rządzących treści.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Specustawa. Co osoby pomagające Ukraińcom powinny wiedzieć

Kogo dotyczy ustawa?
● Obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli legalnie granicę ukraińsko-polską od 24.02.2022 r. z powodu wojny.
● Ich małżonków (niezależnie od narodowości) [Jeśli obywatel Ukrainy posiada Kartę Polaka jest wraz z najbliższą rodziną objęty ustawą niezależnie od tego, jak przybył do Polski]
Kogo ustawa nie dotyczy?
● Obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed 24.02.2022 r. lub którzy przedostali się do Polski przez inne państwo.
● Obywateli innych państw uciekających z Ukrainy. Te osoby mogą być objęte ochroną czasową na mocy Decyzji Rady Unii Europejskiej. Obywatele Ukrainy i obywatele innych krajów, jeśli na Ukrainie byli objęci ochroną międzynarodową automatycznie. Jeśli mieli pobyt stały w Ukrainie
wtedy, gdy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Czytaj więcej
Udostępnij: