Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio ekologia Europa media ochrona zdrowia prawo WiemyJak

Publikacje

#prawo

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz o SN ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Iustitia”

Analizowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem został ogłoszony przez
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia na konferencji prasowej przed Sejmem
RP dnia 15 listopada 2021 roku1
. Stanowi on kolejną, cenną propozycję
systemowego podejścia do problemu przywrócenia w Rzeczypospolitej Polskiej
konstytucyjnego porządku i praworządności po okresie tzw. “reform
sądownictwa” autorstwa obecnej większości parlamentarnej, która
doprowadziła do jego upolitycznienia m.in. poprzez niekonstytucyjne obsadzenie
Krajowej Rady Sądownictwa sędziami wybranymi przez Sejm ; wprowadzenie 2
upolitycznionego i arbitralnego systemu dyscyplinarnego z nielegalną tzw. Izbą
Dyscyplinarną, spełniającą wszelkie znamiona sądu specjalnego na czele.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

„”Dwa Światy”. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 5.05.2020 r., a wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z 7.10.2021 r.”

W obronie zmian w sądownictwie konsekwentnie wdrażanych przez większość parlamentarną wystąpił Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. 7 października 2021 na wniosek premiera stwierdził, że powoływanie się przez sądy na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, gdy wyrażają one wątpliwości co do zgodności powołania sędziów z prawem unijnym jest niezgodne z Konstytucją. Tym samym TK uznał, że TSUE, oceniając przez pryzmat ochrony praw podstawowych obsadę polskich sądów, wykroczył poza swoje kompetencje.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Stanowisko zespołu medycznego Instytutu Strategie 2050 w sprawie ratowania życia polskich obywateli w trakcie pandemii

W nadchodzącym tygodniu przekroczona zostanie liczba 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-19 w Polsce i zapewne kolejnych 100.000 zgonów nadmiarowych związanych z pogorszeniem się lub brakiem dostępu do jednostek ochrony zdrowia. W 2021 roku przekroczona została kolejna epidemiologiczna i demograficzna granica – 500 tysięcy zgonów rocznie w Polsce. Wielkimi krokami zbliża się do nas omikronowa piąta fala, która nałoży się na wciąż obecną falę czwartą pandemii. Wchodzimy w nią z zajętymi 19 tysiącami łóżek covidowych, przy określonej przez rządzących granicy wydolności systemu ochrony zdrowia na 35 tysięcy chorych hospitalizowanych. Jednocześnie w zakresie przeciwdziałania skutkom kolejnej fali pandemii nie dzieje się prawie nic. Ministerstwo Zdrowia i cały rząd Zjednoczonej Prawicy ponownie nie mają żadnego pomysłu na przyszłość. Trudno takim pomysłem nazwać obietnicę egzekwowania noszenia maseczek i straszenie penalizacją za ich nienoszenie.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia

Rozwiązania kryzysu energetycznego

Galopujące ceny energii stały się jednym z głównych tematów debaty publicznej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Wzrosty cen odnotowane w kraju wynikają zarówno z zaniedbań w przeprowadzaniu transformacji energetycznej przez wszystkie polskie rządy po 2007 r., jak i z czynników zewnętrznych, takich jak wzrost popytu na gaz i węgiel występujący po pandemii. Obecna sytuacja ma bezpośredni wpływ na standard życia mieszkańców Polski i wymaga krótkoterminowych oraz systemowych działań ze strony rządu. W analizie tłumaczymy przyczyny trwającego kryzysu i prezentujemy gotowe do wdrożenia rozwiązania.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#OzN

8 postulatów dla osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia przypada międzynarodowy dzień osób z niepełnosprawnością. Tego dnia chcemy zwrócić uwagę polityków, ale także wszystkich obywateli naszego kraju na szereg spraw, dotyczących OzN i ich rodzin, które mogłyby i powinny w Polsce funkcjonować lepiej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#migracja

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej

Polska w swojej najnowszej historii po raz pierwszy musi mierzyć się z poważnym wyzwaniem związanym z próbą imigracji na jej terytorium znaczącej liczby cudzoziemców, próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Mieliśmy co prawda w przeszłości incydenty migracyjne, jak np. migracja przez Ukrainę i Słowację do Niemiec głównie Czeczenów, ale były to wydarzenia sporadyczne. Kanał migracyjny przez Białoruś, co prawda funkcjonował przez ostatnie lata, ale skala nielegalnych przekroczeń nie była wyższa niż kilkaset incydentów rocznie. Na zdecydowanie większą presję migracyjną na nasza granicę byliśmy zupełnie nieprzygotowani, co zostało potwierdzone brakiem spójności w podejmowanych działaniach w ostatnich miesiącach. Miały one zdecydowanie reaktywny charakter i jedynie próbowały odpowiadać na prowokacje reżimu Aleksandra Łukaszenki, nie próbując narzuca własnego scenariusza działań. Co do zasady Polska, w czasie wydarzeń na granicy polsko białoruskiej, ograniczyła się praktycznie, przez cały okres kryzysu, do siłowego blokowania przekraczania granicy. Zdecydowanie potrzebnego, ale niewystarczającego w całym pakiecie działań, jakie można było podjąć.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Diagnostyka Laboratoryjna

Badania laboratoryjne stanowi najtańsze źródło informacji medycznej – są podstawą około 60% decyzji lekarskich, a generują średnio tylko 3,3% kosztów opieki zdrowotnej (od 0,02% do 6,3% – wg kontroli NIK w latach 2015 – 2016r.), co czyni je jednym z ważniejszych czynników decydujących o skuteczności leczenia i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#Europa

Polityka integracji uchodźców i innych osób objętych ochroną międzynarodową w Polsce – jak zwiększyć jej skuteczność?

Polska stawać się będzie w coraz większym stopniu miejscem, w którym będą chcieli się schronić ludzie uciekający przed prześladowaniami, wojną i przemocą. Wymaga to przemyślenia działań wobec tej grupy. Nie wszyscy przybywający tutaj migranci będą uchodźcami, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy. Temu służy tzw. procedura azylowa, uruchamiana po złożeniu stosownego wniosku przez cudzoziemca – na przejściu granicznym lub w innym miejscu, w którym funkcjonariusze straży granicznej podejmują wobec niego czynności.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#media

Opiniotwórczość, wiarygodność i słuchalność to nie są synonimy

Jak to możliwe, że stacja, która notuje duże spadki słuchalności i wiarygodności ma wysoką opiniotwórczość? Możliwe, a przykład mamy u nas w Polsce. Polskie Radio od kilku lat traci nie tylko udziały w rynku, ale i wiarygodność. Natomiast nadal jest rozgłośnią często cytowaną co plasuje ją wśród tzw. podmiotów opiniotwórczych. RNL pisał o tym 30 września br.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Poprawki Koła Parlamentarnego Polska 2050 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1754 i 1756)

Eksperci prawni Instytutu Strategie 2050 – r. pr. Miłosława Zagłoba i Stanisław Zakroczymski doradzają posłom Koła Parlamentarnego Polska 2050 w pracach nad pilnym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druk 1754). Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, które powinny być wprowadzone za pomocą poprawek do przedłożenia.

Czytaj więcej
Udostępnij: