Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

O nas

Misja

Dążymy do budowania sprawnego państwa opartego o zasady społecznej gospodarki rynkowej. Uważamy, że warunkiem istnienia takiego państwa jest praworządność i solidarność społeczna. Naszym celem jest wypracowanie pomysłu dla Polski na pokolenie, nie na kadencję.

Uważamy, że zrozumienie wyzwań przed jakimi stoi nasz kraj wymaga wyjścia poza perspektywę Warszawy dlatego nasz instytut ma oddziały regionalne we wszystkich województwach. Strategie 2050 są częścią ruchu społeczno-politycznego Polska 2050.

Zespół

Zarząd

@Kpelczynska

Dyrektorka Instytutu Strategie 2050. Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16).

Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku Forum Idei.

@szyszkoj

Członek Zarządu Instytutu Strategie 2050. Analityk Unii Europejskiej i komentator polityki międzynarodowej. Autor i współautor licznych raportów podsumowujących dorobek Polski w UE, działania legislacyjne unijnych instytucji i analizujących polityczną narrację w internecie.

Współpracował m.in. z Komisją Europejską, Fundacją Batorego, Instytutem In.Europa i Fundacją Schumana. Komentuje politykę zagraniczną dla Polityka.pl, publikował na łamach portalu EurActiv i Polityki Insight. Uczestnik II Akademii Liderów Komisji Europejskiej, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie i dublińskiego Trinity College.

Członek Zarządu Instytutu Strategie 2050. Prawnik i historyk. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor wywiadu-rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem (Więź, 2017) oraz współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo.” (Fundacja Batorego 2019).

Był redaktorem naczelnym wydania internetowego „Magazynu Kontakt”. Autor publikacji naukowych, analitycznych i publicystycznych związanych w szczególności z tematyką prawną i ustrojową. Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia związane z edukacją obywatelską i historyczną. Aktywnie brał udział w protestach w obronie praworządności.

Kolegium EkspertówCiało samorządne, wyłania Zarząd, wyznacza główne kierunki działania instytutu

@k_bolesta

Pełnił funkcję doradcy ministra środowiska w zakresie europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego i negocjacji klimatycznych. Uczestnik negocjacji europejskiej polityki klimatycznej i negocjacji ONZ oraz urzędnik Komisji Europejskiej.

(Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji dotyczących m.in. rynków energii, polityki klimatycznej oraz elektromobilności. Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting Program Fellow. Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Wiceprezes ds. nowoczesnych usług dla biznesu jednej z globalnych japońskich korporacji, członek Rady Uczelni Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od kilku lat blisko współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi (Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński) pogłębiając współpracę między „nauką, edukacją i biznesem”.

Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących rynku pracy przyszłości, nowoczesnej edukacji jaki i kompetencji przyszłości. Absolwent Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA) oraz członek międzynarodowego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA).

Wcześniej minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pełnił funkcje: ministra spraw wewnętrznych (2011-2013), koordynatora służb specjalnych (2008-2011), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2013-2015).

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w latach 2003-2007, wcześniej kierownik zespołów analitycznych i ekspert w tej instytucji ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki (1992-1998).

Lekarz i diagnosta, nauczyciel akademicki, naukowiec, specjalista chorób wewnętrznych, alergologii, immunologii, diagnostyki laboratoryjnej. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Laboratorium Covid.

Prezes Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Delegat narodowy UEMS. Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny grantów naukowych.

Autorka ponad 300 publikacji naukowych, monografii, kierownik i wykonawca wielu grantów krajowych i zagranicznych.

@AgnieszkaMaik

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, tutorka, trenerka Odysei Umysłu oraz aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako Babka od histy.

Laureatka XIV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, „Medalu Wolności Słowa” Grand Press w kategorii „Obywatel(ka)” oraz tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021.  Publicystka, autorka licznych materiałów dydaktycznych oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych, promotorka społeczeństwa obywatelskiego i kobiecej strony historii.

Fot.: Anna Poturalska

@jerzy_jonczyk

Z wykształcenia socjolog, z zawodu polityk społeczny. Przez 15 lat związany z obszarem pomocy społecznej na stanowiskach menedżerskich, pracował i współpracował z sektorem publicznym i pozarządowym.

Zarządzał wieloma złożonymi projektami dla osób z grup defaworyzowanych oraz wzmacniających kompetencje kadr pomocy społecznej i rodzin zastępczych. Zwolennik współpracy międzysektorowej, specjalista w zakresie partycypacji obywatelskiej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Działacz organizacji pozarządowych.

@LukaszKrason

Mówca motywacyjny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób z niepełnosprawnością aktywnie działających w Polsce. Członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego „Wstań i Jedź”, który w 2013 roku przemierzył Polskę. Działacz społeczny, autor oraz pierwszy w kraju trener rozwoju osobistego z niepełnosprawnością. Prowadzi autorskie szkolenia w kraju i za granicą (USA, Wielka Brytania, Holandia). Przemawiał na największych w Polsce wydarzeniach inspirując tysiące ludzi do działania.

@marta_mlynska

Trenerka, szkoleniowiec, edukatorka, germanistka, wykładowczyni, coachka, pasjonatka ludzi i rozwoju osobistego. Finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018.

Laureatka konkursów o zasięgu ogólnopolskim, m.in. „Deutsch hat Klasse” i „Schule im Wandel”, stypendystka Goethe Institut. Autorka publikacji i materiałów dydaktycznych, współautorka programu „Edukacja dla przyszłości”.

Dr hab. n. med., lekarz i nauczyciel akademicki, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie oraz lekarz kierujący oddziału intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie.

@PorowskaAdriana

Z zawodu pracownik socjalny, aktualnie pełni funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od piętnastu lat pracuje z osobami wykluczonymi również jako streetworker, prowadzi schronisko dla osiemdziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania treningowe dla pięćdziesięciu osób.

Jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

@MarcinRadwan

Adwokat, od lat rekomendowany jest w licznych rankingach i publikacjach, m.in. Chambers Europe, Legal500 czy dziennika „Rzeczpospolita” jako ekspert w dziedzinie rozwiązywania sporów i prawnik procesowy.

Doktor nauk prawnych, absolwent Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Zasiada jako arbiter w postępowaniach toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej i ad hoc.

@MirekRozanski

Generał broni rezerwy Wojska Polskiego, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

W 2016 r. przeprowadził część praktyczną ćwiczenia Anakonda16, w którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Doktor nauk o obronności. Od 2017 r. w rezerwie, aktualnie prezes i fundator fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Stratpoints.

@az_sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. Wcześniej ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Sampo S.A., Prezes Zarządu Lottomerkury, współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i pełnomocnik czterech Ministrów Skarbu.

Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: NFI Kazimierza Wielkiego, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union, Nafta Polska SA, Gerlach SA. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois.

Prawnik zajmujący się administracją publiczną na wszystkich jej poziomach, kieruje Zakładem Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW, pracuje dla organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, wykładał gościnnie i był stypendystą uczelni w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

@przemek_staron

Psycholog, nauczyciel, trener, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca pracowni #utrzy.

zwany też profesorem Snape’em, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista w konkursie Global Teacher Prize 2020.

Fot.: Renata Dąbrowska

@Rysz_Wojtkowski

Przedsiębiorca i inwestor z doświadczeniem w służbie publicznej (w latach przełomu 1989 roku szef gabinetu czterech kolejnych premierów) oraz korporacyjnym (m.in. prezes Novartis Consumer Health International z siedzibą w Szwajcarii). Obecnie założyciel i prezes funduszu Resource Partners.

Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jako komentator ekonomiczny współpracował z radiem TOK FM i prasą gospodarczą. Członek Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR.

@milkazagloba

Radca prawny, stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w transgranicznej obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i negocjacjach.

Jest certyfikowanym menedżerem projektów. Od ponad dwudziestu lat działa na rzecz organizacji pozarządowych. Wykłada prawo dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Eksperci

@JanCzarnocki

Doktorant i stypendysta im. Marii Skłodowskiej-Curie w Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Własności Intelektualnej KU Leuven. Bada zagadnienia związane z ochroną prywatności i danych, w szczególności danych biometrycznych, w kontekście Internetu Rzeczy i algorytmów sztucznej inteligencji.

 Wcześniej pracował w Dyrektoriacie Spraw Zagranicznych, w Sekretariacie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, a także w Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa. Uzyskał tytuły magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim i na Chińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawnych w Pekinie.

@adamgendzwill

Socjolog, politolog i geograf, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w badaniach samorządów terytorialnych i zachowań wyborczych, był stypendystą na uczelniach w Stanach Zjednoczonych (w ramach programu Fulbrighta),  Danii i Wielkiej Brytanii, laureat Nagrody Naukowej Polityki.

 współpracuje m.in. Fundacją Batorego i Szkołą Liderów, był ekspertem Rady Europy.

@AdamRudawski

Wieloletni członek i prezes zarządu publicznego Radia Szczecin, które w latach 2011-2016 osiągnęło pozycję lidera słuchalności w Szczecinie, zwiększając czterokrotnie liczbę słuchaczy. Interesuje się konwergencją mediów, jakością i monetyzacją contentu medialnego oraz nowymi sposobami konsumpcji mediów przez nowe pokolenia. Współautor międzynarodowych badań Konsumpcja mediów przez pokolenie „Z”, prowadzonych wspólnie przez University of West Georgia oraz Uniwersytet Szczeciński.

Doktor nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczony menedżer. Dyrektor marketingu wprowadzający na rynek markę Komfort SA (1992-1994). Założyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie (2000-2011).

@szeptycki

Politolog, profesor uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Donieckiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stusa w Winnicy (Ukraina).

Wykładał m.in. we Francji, na Ukrainie i w Chinach. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim i polityce wschodniej Unii Europejskiej. Ostatnio wydał książkę Contemporary Relations between Poland and Ukraine. “The Strategic Partnership” and the Limits Thereof (Peter Lang 2019).

Lekarz, reumatolog i specjalista chorób wewnętrznych, profesor z dziedziny nauk medycznych, nauczyciel akademicki. Kierownik Katedry Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pełnił funkcję Konsultanta Krajowego z dziedziny reumatologii oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Autor wielu publikacji naukowych, monografii książkowych z dziedziny reumatologii i pogranicza immunologii, genetyki i badań nad lekami.

@TWawak

Doktor nauk o polityce, radny Miasta Bielska-Białej, zawodowo związany z branżą IT. W pracy doktorskiej badał zachodnie partie socjaldemokratyczne i państwa dobrobytu. Swoją działalność społeczną rozpoczął jako najmłodszy w mieście przewodniczący rady osiedla, upominając się o zwiększenie ich kompetencji, a także jako działacz antysmogowy.

Zwolennik nowoczesnego państwa dobrobytu i polityki opartej na decentralizacji. W ramach regionalnego Instytutu Województwa Śląskiego koordynuje m. in. zespoły analityczne zajmujące się samorządem terytorialnym oraz transformacją energetyczną.

Koordynatorzy regionalni

Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. wielkopolskim. Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego w Warszawie, menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Strażak w stanie spoczynku Państwowej Straży Pożarnej. Stopień służbowy: starszy brygadier. W branży UE od 2003 roku. Autor dwóch projektów modelowych dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Współtwórca projektu „Firefighters Plus”. Nauczyciel oraz tłumacz jęz. angielskiego. Współautor angielsko-polskiego, polsko-angielskiego „Słownika ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego”.

Koordynatorka regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. opolskim. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (specjalizacja Ekonomika Przedsiębiorstw), wykształcenie poszerzała na studiach podyplomowych: Mediacje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podatki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zawodowo związana z finansami, podatkami. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w instytucji finansowej. Obecnie zajmuje się finansami i rachunkowością w branży rolniczej. Prowadzi wraz z mężem rodzinne gospodarstwo rolne. Mediator w Stowarzyszeniu Polska 2050.

Koordynatorka regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. zachodniopomorskim. Ukończyła politologię i europeistykę oraz germanistykę na Uniwersytecie Szczecińskim, od ponad 17 lat pracuje w samorządzie województwa, gdzie trafiła z sektora organizacji pozarządowych do zespołu wdrażającego w życie ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

. Przeszła wszystkie szczeble kariery urzędniczej z obszaru społeczeństwa obywatelskiego przez współpracę międzynarodową, a obecnie specjalizuje się w dziedzinie gospodarki przestrzennej, gdzie łączy dotychczasowe kompetencje w projektach wdrażania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych, udziela się w międzynarodowych gremiach i kooperacjach, z którymi zrealizowała projekty szkoleniowe niemal we wszystkich krajach UE i Europy Wschodniej.

Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. warmińsko-mazurskim. Radca prawny, posiada własną praktykę zawodową w postaci Kancelarii Radcy Prawnego. Swoje kompetencje rozwijał w aparacie wymiaru sprawiedliwości oraz w strukturach prokuratury. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej oraz samorządowej.

@EmilRojek2

Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. pomorskim. Radca prawny i urzędnik samorządowy, w latach 2001-2006 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawodowo i prywatnie związany z Pomorzem. Prowadzi nadzór i opiekę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Wykładowca i autor szeregu szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, prawa środowiska i gospodarki nieruchomościami. Autor wielu komentarzy do projektów ustaw i uczestnik prac rządowych i samorządowych w procesach stanowienia prawa z zakresu administracji publicznej i środowiska.

Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. dolnośląskim. Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i menedżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stażysta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. i finalista Akademii Miast Przyszłości prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Interesuje się geopolityką oraz rozwojem kolei jako przyjaznego dla środowiska środku transportu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

@_LSieduszewski

Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. lubelskim. Absolwent budownictwa na Politechnice Lubelskiej. Po ukończeniu studiów przez pięć lat pracował w największej w Polsce firmie budowlanej, a od trzech lat związany jest z branżą IT. Laureat w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na kierunkach Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska, zorganizowanej przez Politechnikę Lubelską wspólnie z Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

W przeszłości uprawiał sportowo taniec towarzyski zdobywając najwyższą międzynarodową klasę S w tańcach standardowych oraz najwyższa polską klasę A w tańcach latynoamerykańskich.

Koordynatorka regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. podkarpackim. Logopeda, terapeuta słuchu i mowy, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel akademicki i edukator zewnętrzny (PWSZ w Krośnie, POEN w Jaśle).

Prowadzi Pracownię Terapii Logopedycznej i Psychostymulacji. Od 10 lat organizator i kierownik obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, m.in. międzynarodowego obozu dla dzieci po przeszczepie nerki w Krakowie CAMP KREW 2016. Wieloletni działacz społeczny.

@drMarcinWalas

Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. małopolskim. Doktor nauk matematycznych z zakresu informatyki ze specjalnością sztuczna inteligencja. Zawodowo związany z branżą IT. Doświadczony lider interdyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych projektów z zakresu rozumienia języka, komunikacji człowiek-komputer oraz przetwarzania mowy, wdrożonych na rynku międzynarodowym.

Ekspert językoznawstwa komputerowego i analizy danych. Społecznie wieloletni harcerz i współorganizator obozów dla dzieci i młodzieży. Fascynat języków obcych, nowych technologii, filozofii, miłośnik dzieł Samuela Becketta i José Saramago.

@KarinaWojtusiak

Koordynatorka oddziału regionalnego Instytutu Strategie 2050 w woj. śląskim. Z wykształcenia socjolog, doktor nauk o zdrowiu jej naukowe zainteresowania związane są z problemami zdrowia i chorobami w perspektywie społecznej. Koordynatorka projektów naukowych i społecznych, grup wolontariuszy.

Autorka publikacji naukowych, również sekretarz redakcji jednego z medycznych pism naukowych. Działaczka społeczna, prowadzi wolontaryjnie osiedlową świetlicę. Obecnie zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi.

Koordynatorka oddziału regionalnego Instytutu Strategie 2050 w woj. świętokrzyskim. Filozofka, strateżka, badaczka społeczna. Autorka książki o noszeniu dzieci. Edukatorka osób dorosłych z wieloletnim doświadczeniem. Od 2016 r. prowadzi i rozwija markę osobistą Boska Nioska, promującą świadome rodzicielstwo i kobiecy empowerment.  Opracowuje innowacje społeczne, oparte o rozwiązania analogowe.

Facylituje warsztaty w metodologii design thinking i procesy projektowe oraz konsultacje społeczne. Jest specjalistką w zakresie zarządzania zmian w organizacjach i zmian społecznych w zakresie zarówno planowania jak i wdrażania. Obecnie pracuje nad doktoratem wdrożeniowym w zakresie przywództwa partycypacyjnego i roli liderek zmiany.

Koordynator oddziału regionalnego Instytutu Strategie 2050 w woj. kujawsko-pomorskim. Ukonczył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) na wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki. Przez 15lat odpowiadał za rozwój wielu segmentów biznesowych i koordynował pracę oddziałów dla różnych międzynarodowych korporacji w Europie, Azji oraz Australii i Nowej Zelandii. Przez ostatnie 5 lat z sukcesami prowadzi własną firmę konsultingowo-usługową z zakresu zarówno „Strategy Consulting” jak i „Engineering Consulting” działającą na rynkach globalnych.
Aktywnie udziela się w tematach społecznych mieszkanców bydgoskiego Nowego Fordonu m.in. reprezentując ich w kontaktach z samorządami oraz organizując akcje społeczne przy współpracy np. z lokalną Radą Osiedla oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.
@LKierznowski

Koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. podlaskim. Doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz opinii do projektów aktów prawnych z tego obszaru. W przeszłości m.in. członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadczył usługi na rzecz ponad stu uczelni i instytutów badawczych.

Biuro

Szefowa biura Instytutu Strategie 2050, koordynatorka krajowa. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych i Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracowała m.in. w Archiwum Partii Politycznych ISP PAN, czy w Liceum Ogólnokształcącym nr 50.

Koordynator krajowy. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Wieloletni działacz organizacji pozarządowych. Pracował w służbach celno-skarbowych zarządzając ryzykiem i ścigając zorganizowaną przestępczość gospodarczą.