Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

prawo

#media #prawo

Magazyn Kontakt: Sprawiedliwość po latach – NSA przeciw handlowi roszczeniami

Orzeczenie NSA niewątpliwie czyni zadość poczuciu sprawiedliwości społecznej. Mieszkań, zdrowia i nerwów wielu ich lokatorom to już nie przywróci, ale eliminacja nieuczciwie zdobytych fortun byłaby bardzo istotna ze społecznego punktu widzenia.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#media #prawo #wideo

TVN 24: Fakty po Faktach

To jest nieprzyzwoite, niemoralne i nieuczciwe, dlatego, że ci panowie w legalnym sądzie nie przepracowali ani jednego dnia. To jest poza dyskusją, że ten stan spoczynku im się nie należy. Izba Dyscyplinarna nigdy nie była sądem. Tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. Orzekły to trzy izby SN, orzekł to Europejski Trybunał Praw Człowieka i TSUE.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#Europa #internet #prawo

Koniec dominacji Facebooka, Google’a i Twittera? Wprowadzenie do Aktu o Usługach Cyfrowych i Aktu o Rynkach Cyfrowych

23 kwietnia zakończyły się unijne negocjacje dotyczące zapisów dwóch najważniejszych aktów prawnych regulujących przestrzeń cyfrową- Aktu o Usługach Cyfrowych[1] (Digital Services Act– DSA) i Aktu o rynkach cyfrowych[2] (Digital Markets Act– DMA). Jest to kolejny etap wprowadzania porządku do dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej. Oba akty zostały 5 lipca 2022 r. przyjęte przez Parlament Europejski a następnie przez Radę. Celem DSA jest regulacja nadzoru nad treściami w sieci. Z kolei DMA dostosowuje prawo konkurencji do wyzwań związanych z gospodarką cyfrową przez zdefiniowanie zachowań zagrażających konkurencji w sieci, a także wprowadzenie definicji strażników dostępu (ang. gatekeepers). To fundamentalne zagadnienia, bo decydują o tym, kto i jak sprawuje nadzór nad treściami w internecie oraz określają metody kontroli i zwalczania szkodliwych monopoli na rynku cyfrowym. Przykładowo, wraz z wejściem w życie DSA Meta (dawniej Facebook), czy Twitter nie mogłyby już arbitralnie blokować użytkowników. Decyzje o prawie do korzystania z portalu musiałyby być oparte o transparentne zasady, a blokowanym użytkownikom przysługiwałoby prawo do odwołania od decyzji. Wyznaczenie jasnych zasad wzmocni mniejszych graczy i umożliwi im konkurencję z gigantami rynku. Jest to w interesie firm z Unii Europejskiej, ponieważ rynek jej jest zdominowany przez firmy amerykańskie, w szczególności Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, które tworzą oligopol GAFAM. Akty DSA i DMA, jeśli wejdą w życie w obecnej formie, ustanowią rewolucję w podejściu do publicznej kontroli platform cyfrowych. 

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Neosędziowie byłej Izby Dyscyplinarnej przechodzą w „stan darmozjadny”. Zapłacimy im prawie 23 miliony złotych.

Sześciu z jedenastu członków byłej Izby Dyscyplinarnej „wybrało wolność”. Zamiast oferowanej im dalszej pracy w Sądzie Najwyższym postanowili w wieku od 46 do 57 lat przejść na przedwczesną emeryturę. Dostaną co miesiąc niemal 23 tys. zł. brutto. Ich przedwczesny odpoczynek po 3,5 roku pracy w nielegalnej Izbie będzie kosztować polskiego podatnika co najmniej ponad 1,6 mln zł rocznie.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Specustawa. Co osoby pomagające Ukraińcom powinny wiedzieć

Kogo dotyczy ustawa?
● Obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli legalnie granicę ukraińsko-polską od 24.02.2022 r. z powodu wojny.
● Ich małżonków (niezależnie od narodowości) [Jeśli obywatel Ukrainy posiada Kartę Polaka jest wraz z najbliższą rodziną objęty ustawą niezależnie od tego, jak przybył do Polski]
Kogo ustawa nie dotyczy?
● Obywateli Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed 24.02.2022 r. lub którzy przedostali się do Polski przez inne państwo.
● Obywateli innych państw uciekających z Ukrainy. Te osoby mogą być objęte ochroną czasową na mocy Decyzji Rady Unii Europejskiej. Obywatele Ukrainy i obywatele innych krajów, jeśli na Ukrainie byli objęci ochroną międzynarodową automatycznie. Jeśli mieli pobyt stały w Ukrainie
wtedy, gdy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz o SN ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Iustitia”

Analizowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem został ogłoszony przez
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia na konferencji prasowej przed Sejmem
RP dnia 15 listopada 2021 roku1
. Stanowi on kolejną, cenną propozycję
systemowego podejścia do problemu przywrócenia w Rzeczypospolitej Polskiej
konstytucyjnego porządku i praworządności po okresie tzw. “reform
sądownictwa” autorstwa obecnej większości parlamentarnej, która
doprowadziła do jego upolitycznienia m.in. poprzez niekonstytucyjne obsadzenie
Krajowej Rady Sądownictwa sędziami wybranymi przez Sejm ; wprowadzenie 2
upolitycznionego i arbitralnego systemu dyscyplinarnego z nielegalną tzw. Izbą
Dyscyplinarną, spełniającą wszelkie znamiona sądu specjalnego na czele.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

„”Dwa Światy”. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 5.05.2020 r., a wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z 7.10.2021 r.”

W obronie zmian w sądownictwie konsekwentnie wdrażanych przez większość parlamentarną wystąpił Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. 7 października 2021 na wniosek premiera stwierdził, że powoływanie się przez sądy na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, gdy wyrażają one wątpliwości co do zgodności powołania sędziów z prawem unijnym jest niezgodne z Konstytucją. Tym samym TK uznał, że TSUE, oceniając przez pryzmat ochrony praw podstawowych obsadę polskich sądów, wykroczył poza swoje kompetencje.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Poprawki Koła Parlamentarnego Polska 2050 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1754 i 1756)

Eksperci prawni Instytutu Strategie 2050 – r. pr. Miłosława Zagłoba i Stanisław Zakroczymski doradzają posłom Koła Parlamentarnego Polska 2050 w pracach nad pilnym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druk 1754). Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, które powinny być wprowadzone za pomocą poprawek do przedłożenia.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#opolskie #prawo

Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście aktualnych działań legislacyjnych i odpowiedzi na nie instytucji europejskich

Przyjmuje się, że dla istnienia prawdziwie demokratycznego państwa istnieje wymóg przestrzegania zasady trójpodziału władzy. Teoria ta zakłada, że pomiędzy poszczególnymi segmentami władzy zachodzą relacje opierające się na ich wzajemnym równoważeniu. W systemie tym sądom przypisano rolę rozjemcy oraz organu stosującego prawo w indywidualnych przypadkach w odniesieniu do relacji pomiędzy jednostkami jak i relacjami państwo-obywatel. Jednocześnie taka konstrukcja ma służyć przede wszystkim realizacji wolności jednostki. Stąd też każda z tych władz nie powinna dominować ani też wykorzystywać swoich instrumentów do walki z pozostałymi elementami konstytucyjnego systemu organów państwa. Konieczny jest pomiędzy nimi balans, gdzie każda z nich powinna bronić się przed przewagą pozostałych i zachowywać status quo jako efekt kompromisu społecznego.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Przedłużenie Stanu Wyjątkowego

W nocy Sejm, działając na wniosek Prezydenta poprzedzony pismem Prezesa Rady Ministrów podjął decyzję o wydłużeniu stanu wyjątkowego. Dzień wcześniej specjalnie zmieniono regulamin Sejmu tak, aby ułatwić to działanie. W komentarzu prezentowany jest szereg zastrzeżeń do procedury wydłużenia stanu wyjątkowego, jak i do konkretnych argumentów, które rządzący zawarli we wniosku skierowanym do Sejmu w tej sprawie.

Czytaj więcej
Udostępnij: