Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio ekologia Europa konsultacje ochrona zdrowia prawo WiemyJak

prawo

#prawo

„”Dwa Światy”. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 5.05.2020 r., a wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z 7.10.2021 r.”

Prezentujemy analizę “”Dwa Światy”. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec z 5.05.2020 r., a wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z 7.10.2021 r.”, której autorem jest ekspert współpracujący z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 Wielkopolskie – Dr Jur. Jan Muszyński. W obronie zmian w sądownictwie konsekwentnie wdrażanych przez większość parlamentarną wystąpił Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. 7 października 2021 na wniosek premiera stwierdził, że powoływanie się przez sądy na wyroki […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#opolskie #prawo

Analiza „Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście aktualnych działań legislacyjnych i odpowiedzi na nie instytucji europejskich”

Prezentujemy analizę “Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście aktualnych działań legislacyjnych i odpowiedzi na nie instytucji europejskich” autorstwa dr Grzegorza Chmielewskiego współpracującego z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 Opolskie. Przyjmuje się, że dla istnienia prawdziwie demokratycznego państwa istnieje wymóg przestrzegania zasady trójpodziału władzy. Teoria ta zakłada, że pomiędzy poszczególnymi segmentami władzy zachodzą relacje opierające się na ich wzajemnym równoważeniu. W systemie tym sądom przypisano rolę rozjemcy […]

Czytaj więcej
Udostępnij:

System kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Jak wyjść z zapaści?

Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny obraduje nad dwiema sprawami z zakresu prawa europejskiego. Jeśli, tak jak zwykle, orzeknie po myśli rządzących, po raz kolejny postawi nas poza nawiasem porządku prawnego Unii Europejskiej. To kolejny przykład upadku instytucji, która przez dekady była symbolem praworządności w Polsce, a obecnie stała się igraszką w rękach rządzących. Igraszką, która służy im do fatalnych celów. Sytuacja wokół TK to dowód na to, że Polska znalazła się w ślepym zaułku. Konstytucyjnego […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#pomorskie #prawo

Analiza: „Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego”

Właściwie określona polityka naukowa Polski powinna chronić i wspierać wolne od naciskówpolitycznych prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, których celem jest dążenie doprawdy. Jej zadaniem jest też wzmacnianie autonomii szkół wyższych tak, aby mogły onekształtować swoją strukturę i programy badawcze oraz prowadzić kształcenie w oparciu o ichspecyfikę naukową i regionalną. Przedstawiamy Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego autorstwa dr inż. Jakub Chabik; n. med. Michał Chmielewski; dr n. biol. […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#kujawsko-pomorskie #prawo

Sprawa Tomasza Komendy – błąd człowieka czy systemu?

Prezentujemy komentarz Marcina Woźniaka: Sprawa Tomasza Komendy – błąd człowieka czy systemu? Sprawa Komendy każe jednak zadać kluczowe i bardzo ważne pytanie: czy to, co go spotkało, to wyjątek, wynik bardzo rzadko występującego splotu nieszczęśliwych okoliczności, czy też może jest to raczej objaw jakiegoś głębszego problemu? Ilu jeszcze niewinnie skazanych przebywa w polskich więzieniach?

Czytaj więcej
Udostępnij: