Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio ekologia Europa konsultacje ochrona zdrowia prawo WiemyJak

Plan dla Polski

Dokumenty strategiczne prezentujące rozwiązania w kluczowych obszarach. Są konsultowane z członkami partii Polska 2050 Szymona Hołowni i stowarzyszenia Polska 2050, tym samym odzwierciedlają one stanowisko całego ruchu

Edukacja dla Przyszłości

Edukacja jest podstawą wszystkiego. Wydaje się, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że to nie jest frazes. Obecnie mamy do czynienia z systemem nauczania, który nie stawia w centrum wychowania i nauczania ani ucznia, ani nauczyciela – a dokumentację. W Edukacji dla Przyszłości proponujemy: Szkoła dla równego startu Szkoła powinna łagodzić nierówności społeczne i ekonomiczne wśród dzieci. Dlatego proponujemy m.in. szkolny pakiet podstawowy dla równego startu. Edukacja […]

Czytaj więcej
Udostępnij:

Polska na Zielonym Szlaku

Wejście na zielony szlak to sposób na zrównoważony wzrost. To sposób na stawienie czoła wyzwaniu, przed którym stoi dzisiaj cała ludzkość – kryzysowi klimatycznemu. Nie możemy już dalej odkładać podróży ku neutralności klimatycznej. Czas odmierza nam nie tylko tykająca coraz szybciej klimatyczna bomba zegarowa, ale także ogromne koszty spalania węgla, zanieczyszczania powietrza i dewastacji zasobów naturalnych. Dzisiaj najważniejsze pytanie to już nie jest “czy” ale “jak”? Jak przeprowadzić zieloną transformację, […]

Czytaj więcej
Udostępnij:

Państwo i Kościół na swoje miejsca

Relacje między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, zwłaszcza Kościołem Katolickim, wymagają uporządkowania. Ten proces powinien przebiegać z poszanowaniem wrażliwości osób wierzących oraz tych, które nie chcą być związane z żadnym kościołem lub związkiem wyznaniowym. Celem takiego porządkowania ma być budowanie państwa bezstronnego światopoglądowo, które jest podstawą funkcjonowania wspólnoty opartej na zasadach pojednanej różnorodności. Uporządkowania relacji pomiędzy związkami wyznaniowymi a państwem nie da się zrealizować […]

Czytaj więcej
Udostępnij:

Plan dla gospodarki. jak zapewnić dobrobyt w XXI w.

W ostatnich miesiącach myślenie gospodarce w Polsce zostało zdominowane przez dwa procesy – narastającą inflację, która osiągnęła poziom największy od 20 lat oraz wprowadzone w bardzo szybkim tempie, bez odpowiednich konsultacji społecznych, zmiany nazwane przez rząd „Polskim Ładem”. Oba te procesy dotykają bezpośrednio każdego obywatela. Odpowiedzią na krótkowzroczną politykę obecnego rządu, która doprowadziła do drożyzny oraz chaosu w obszarze przepisów podatkowych, jest propozycja wizji polityki długookresowej, wzmacniającej rozwój polskiej gospodarki. […]

Czytaj więcej
Udostępnij:

System kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. Jak wyjść z zapaści?

Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny obraduje nad dwiema sprawami z zakresu prawa europejskiego. Jeśli, tak jak zwykle, orzeknie po myśli rządzących, po raz kolejny postawi nas poza nawiasem porządku prawnego Unii Europejskiej. To kolejny przykład upadku instytucji, która przez dekady była symbolem praworządności w Polsce, a obecnie stała się igraszką w rękach rządzących. Igraszką, która służy im do fatalnych celów. Sytuacja wokół TK to dowód na to, że Polska znalazła się w ślepym zaułku. Konstytucyjnego […]

Czytaj więcej
Udostępnij:

Co po pandemii? Plan dla zdrowia

W trzeciej fali pandemii nasz kraj znalazł się w światowej czołówce pod względem śmiertelności na Covid-19.Wskutek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło w Polsce łącznie 65 tys. osób. Ponadto, co jeszcze bardziej alarmujące w okresie od stycznia 2020 r. do kwietnia 2021 r. zmarło 50 tys. więcej osób z powodu innych chorób niż w analogicznym okresie w poprzednich latach. Związku z tym łącznie nadmiarowych zgonów było w naszym kraju ponad 115 […]

Czytaj więcej
Udostępnij: