Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio ekologia Europa konsultacje ochrona zdrowia prawo WiemyJak

Polska Regionalna

#dolnoslaskie

Wykluczenie cyfrowe na Dolnym Śląsku

W XXI wieku, obserwujemy znaczący skok cywilizacyjny w dziedzinie cyfryzacji i informatyzacji świata. Rozwój technologiczny spowodował przeniesienie wielu form życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Internet stał się wszechstronnym narzędziem, służącym do sprawnego i skutecznego poruszania się w przestrzeni społecznej, mającym coraz większy wpływ na rozwój kompetencji społecznych jednostki. Jednocześnie brak dostępu do internetu negatywnie wpływa na potencjał mieszkańców na rynku pracy oraz ogranicza dostęp do coraz szerzej dostępnych […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #małopolskie #smog

Analiza „Smog w Małopolsce. Analiza stanu jakości powietrza i jego poprawy”

Prezentujemy analizę pt. „Smog w Małopolsce. Analiza stanu jakości powietrza i jego poprawy”, której autorami są Paweł Ścigalski i dr Janusz Zyśk. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 90% ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem,. Badania wskazują, że zanieczyszczenia powodują wiele chorób w tym: astmę, infekcje dróg oddechowych, zawały serca i inne, co w konsekwencji prowadzi do przedwczesnych zgonów oraz zwiększonej hospitalizacji.Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Nasz kraj […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#śląskie #węgiel

Analiza „Poradzimy sobie bez rosyjskiego węgla.”

Prezentujemy analizę pt. „Poradzimy sobie bez węgla z Rosji”, której autorem jest dr Tomasz Wawak, koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 w woj. śląskim. Reżim Władimira Putina w 2021 r. zarobił 500 mld zł na eksporcie surowców energetycznych, co stanowi aż jedną trzecią budżetu Rosji. Co jasne, dochody z tego handlu przez lata zasilały zbrojenia wojskowe. Polska zajmuje ważne miejsce na energetycznej mapie Europy, bowiem znajdujemy się pośród największych importerów […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #lubelskie

Analiza liczby czujników oraz wyników pomiarów jakości powietrza w województwie lubelskim

Prezentujemy „Analiza liczby czujników oraz wyników pomiarów jakości powietrza w województwie lubelskim”, której autorem jest Łukasz Sieduszewski, koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050.  Emisja do atmosfery zanieczyszczeń, będących konsekwencją działalności człowieka, wywołuje rosnące lawinowo negatywne i silnie powiązane ze sobą skutki w obszarach: klimatu, gospodarki i zdrowia ludności. W ostatnim z wymienionych obszarów, leżącym w kompetencjach WHO, organizacja ta przedstawia wytyczne, będące podstawą ustalania norm dla poziomów […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#śląskie #węgiel

Analiza „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego”

Prezentujemy analizę „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego”, której autorem jest ekspert współpracujący z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 w woj. Śląskim Marek Uszko. W jej podsumowaniu możecie znaleźć 5 rekomendacji: Tempo (harmonogram) likwidacji kopalń w pierwszej kolejności powinno wynikać z tempa likwidacji konkretnych bloków energetycznych zasilanych węglem – konieczna jest realna polityka energetyczna do 2050 r. Decyzje o sposobie likwidacji poszczególnych kopalń powinny wygenerować i podjąć zarządy […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#lubelskie

„Komentarz do rosnących cen energii. Dlaczego w województwie lubelskim są wysokie ceny energii.”

Prezentujemy „Komentarz do rosnących cen energii. Dlaczego w województwie lubelskim są wysokie ceny energii.”, którego autorem jest Łukasz Sieduszewski, koordynator regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050 Lubelskie. Polska energetyka ma drugi po Estonii najwyższy ślad węglowy w UE. Oznacza to, że cena pozwoleń najmocniej odbija się na rachunkach energii elektrycznej właśnie w tych dwóch państwach. Opłata za emisję CO2 z roku na rok jest coraz większa, co jest zgodne z założeniami […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#OzN #warminsko-mazurskie

Analiza „Funkcjonowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”

Prezentujemy analizę „Funkcjonowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021r.” r.pr. Radosława Krzemińskiego,Magdaleny Madeja, Bartosza Nowickiego, ekspertów współpracujących z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 Warmińsko-Mazurskie. Od pierwszego kwartału 2021 r. do Stowarzyszenia Polska 2050 zaczęły wpływać liczneprośby o interwencję ze strony osób zmagających się z problemem niepełnosprawności, któremotywowane były brakiem realnej możliwości skorzystania z programów pomocowychoferowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#transport #zachodniopomorskie

Analiza „Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina.”

W tekście zostały wyrażone osobiste poglądy autora. Nie należy ich utożsamiać z poglądami Instytutu Strategie 2050. Prezentujemy analizę “Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina” autorstwa dr Tadeusza Bocheńskiego, eksperta współpracującego z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 Zachodniopomorskie. Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach, powiązane z rozwojem transportupublicznego, jest zadaniem pilnym polskich miast. Intensywna suburbanizacja i rosnącywskaźnik motoryzacji powodują coraz większe problemy związane z kongestią, […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#opolskie #prawo

Analiza „Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście aktualnych działań legislacyjnych i odpowiedzi na nie instytucji europejskich”

Prezentujemy analizę “Sytuacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście aktualnych działań legislacyjnych i odpowiedzi na nie instytucji europejskich” autorstwa dr Grzegorza Chmielewskiego współpracującego z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 Opolskie. Przyjmuje się, że dla istnienia prawdziwie demokratycznego państwa istnieje wymóg przestrzegania zasady trójpodziału władzy. Teoria ta zakłada, że pomiędzy poszczególnymi segmentami władzy zachodzą relacje opierające się na ich wzajemnym równoważeniu. W systemie tym sądom przypisano rolę rozjemcy […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia #zachodniopomorskie

Analiza „System kompleksowej i skoordynowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na obszarze województwa zachodniopomorskiego – program pilotażowy”

Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim jest gorsza niż w większości innych województw w kraju. Wskaźnik liczby lekarzy psychiatrów dziecięcych przypadających na 10 tysięcy pacjentów małoletnich (0,45) plasuje nas na 10 miejscu w Polsce (od 0,79 w województwie łódzkim do 0,16 w województwie lubuskim). Na obszarze całego województwa mamy tylko jeden oddział stacjonarnego leczenia dzieci z 36 miejscami do leczenia (Szczecin), co sytuuje nas na 5 od końca miejscu w Polsce. Jesteśmy […]

Czytaj więcej
Udostępnij: