Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Wojna 3.0 Globalny Konflikt w „Metawersum”
#małopolskie #media

Wojna 3.0 Globalny Konflikt w „Metawersum”

Udostępnij:

Prezentujemy analizę pt. „Wojna 3.0 Globalny Konflikt w „Metawersum””, której autorem jest dr Marcin Walas.

Konfliktowi militarnemu w Ukrainie towarzyszy drugie, niejako równoległe starcie, którego polem jest świat wirtualny. Ta cyfrowa wojna dawno przekroczyła granice Ukrainy czy nawet Europy, stając się w praktyce konfliktem ogólnoświatowym. Skala tego zjawiska wydaje się niespotykana i być może zapowiada konflikt nowego typu: sprzężoną z regularnymi działaniami wojennymi – „Wojnę 3.0”, której głównym polem walki jest Metawersum.

Konflikt w Metawersum to walka, w której rolę pocisków pełnią wiadomości, rolę czołgów przejęły konta influencerów, a okrętów – automatyczne programy podbijające treści, tzw. „boty”. To jednak nie wszystko – Wojna 3.0 wykracza poza granicę „wojny informacyjnej”, która notabene ma miejsce już od dawna. Konflikt w „Metawersum” to nie tylko pole walki o narrację, ale także miejsce zbierania funduszy na prowadzenie działań wojennych, cyfrowa arena działań sabotujących bądź wzmacniających działania sił konwencjonalnych, a także miejsce współodczuwania wojennej traumy. Wszystko oparte jest o rozproszony model sieci społecznościowych, zbudowanych za pośrednictwem serwisów takich jak Facebook, Instagram czy Twitter na terenie całego globu.

W tym opracowaniu staram się przedstawić początkowy okres ataku Rosji na Ukrainę w kluczu „Wojny 3.0”, tj. skupiając się na oddolnych działaniach społeczności międzynarodowej w cyfrowym świecie oraz sposobach jej angażowania. W tekście przedstawiam charakterystykę świata mediów społecznościowych, które są w mojej ocenie główną przestrzenią „Metawersum” początku 2022 roku. Następnie opisuję w jaki sposób zmieniał się cyfrowy świat wraz z rozwojem konwencjonalnego konfliktu. Wymieniam kilka przykładów działań cyfrowego świata, które wpłynęły lub z dużym prawdopodobieństwem mogły wpłynąć na przebieg konwencjonalnego konfliktu (uzasadniając tym samym stosowanie pojęcia „Metawersum”).

Temat działań dezinformacyjnych (jako dominujący w cybersferze i wymagający osobnego opracowania) został przeze mnie ograniczony do wybranych aspektów ściśle powiązanych z angażowaniem uczestników cyfrowych sieci społecznościowych w działania wojenne. Analizę podsumowują rekomendacje mające na celu wzmocnienie instytucji (w założeniu mających wspierać działania oddolne) oraz wzmocnienie cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego (jako głównego zaangażowanego w cyfrowy konflikt).

Udostępnij:

Zobacz również