Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Polska Regionalna

#ekologia #pomorskie #transport

Kolej na kolej. Perspektywa rozwoju połączeń kolejowych na Pomorzu w kontekście strategii: Polska na Zielonym Szlaku

Transport to część gospodarki, mająca znaczący wpływ zarówno na potrzeby jednostek jak i całych społeczeństw. Sprawny system transportowy determinuje zarówno rozwój innowacyjności, jak również decyduje o konkurencyjności. Rozwój regionów oraz niwelowanie dysproporcji tego rozwoju jest w znacznej mierze zależne od dostępności transportowej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #mazowieckie

Ku zrównoważonej mobilności. Rowerowe połączenia aglomeracyjne na styku warszawskich dzielnic Bemowo, Bielany, Białołęka wraz z gminami ościennymi

Plan dla północnej części aglomeracji warszawskiej Bemowo, Bielany, Białołęka, Stare Babice, Izabelin, Łomianki, Jabłonna, Nieporęt – 10 systemowych rozwiązań wpływających na poprawę i rozbudowę rowerowej komunikacji transportowej łączącej podwarszawskie gminy z Warszawą

Czytaj więcej
Udostępnij:
#dolnoslaskie

Wykluczenie cyfrowe na Dolnym Śląsku

W XXI wieku, obserwujemy znaczący skok cywilizacyjny w dziedzinie cyfryzacji i informatyzacji świata. Rozwój technologiczny spowodował przeniesienie wielu form życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Internet stał się wszechstronnym narzędziem, służącym do sprawnego i skutecznego poruszania się w przestrzeni społecznej, mającym coraz większy wpływ na rozwój kompetencji społecznych jednostki.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #małopolskie #smog

Smog w Małopolsce. Analiza stanu jakości powietrza i jego poprawy

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 90% ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Badania wskazują, że zanieczyszczenia powodują wiele chorób w tym: astmę, infekcje dróg oddechowych, zawały serca i inne, co w konsekwencji prowadzi do przedwczesnych zgonów oraz zwiększonej hospitalizacji. Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Nasz kraj notuje szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych pyłów PM2.5, PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#śląskie #węgiel

Poradzimy sobie bez rosyjskiego węgla.

Reżim Władimira Putina w 2021 r. zarobił 500 mld zł na eksporcie surowców energetycznych, co stanowi aż jedną trzecią budżetu Rosji. Co jasne, dochody z tego handlu przez lata zasilały zbrojenia wojskowe. Polska zajmuje ważne miejsce na energetycznej mapie Europy, bowiem znajdujemy się pośród największych importerów rosyjskiego węgla w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #lubelskie

Analiza liczby czujników oraz wyników pomiarów jakości powietrza w województwie lubelskim

Emisja do atmosfery zanieczyszczeń, będących konsekwencją działalności człowieka, wywołuje rosnące lawinowo negatywne i silnie powiązane ze sobą skutki w obszarach: klimatu, gospodarki i zdrowia ludności. W ostatnim z wymienionych obszarów, leżącym w kompetencjach WHO, organizacja ta przedstawia wytyczne, będące podstawą ustalania norm dla poziomów stężenia pewnych szkodliwych dla ludzkiego zdrowia substancji w powietrzu. Do tego roku obowiązywały wytyczne WHO z 2005 r., ale 22 września 2021 przedstawiła ona nowe wytyczne związane z postępem badań naukowych, wykazujących coraz dobitniej zależność wielu chorób cywilizacyjnych (m.in. układu krążenia, neurologicznych, pulmonologicznych i alergologicznych oraz onkologicznych) od poziomu zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności powietrza, którym oddychamy.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#śląskie #węgiel

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego

Tempo (harmonogram) likwidacji kopalń w pierwszej kolejności powinno wynikać z tempa likwidacji konkretnych bloków energetycznych zasilanych węglem – konieczna jest realna polityka energetyczna do 2050 r. Decyzje o sposobie likwidacji poszczególnych kopalń powinny wygenerować i podjąć zarządy spółek węglowych, do których należą dane kopalnie – uwzględniając obiektywne kryteria techniczno-ekonomiczne oraz narzędzia gwarantowane w programie rządowym. Oczywiście decyzje te poprzez rady nadzorcze nadal kontroluje rząd. Konieczne będą gwarancje wsparcia dla kierownictwa spółek węglowych oraz kopalń podczas realizacji programu.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#lubelskie

Komentarz do rosnących cen energii. Dlaczego w województwie lubelskim są wysokie ceny energii.

Polska energetyka ma drugi po Estonii najwyższy ślad węglowy w UE. Oznacza to, że cena pozwoleń najmocniej odbija się na rachunkach energii elektrycznej właśnie w tych dwóch państwach. Opłata za emisję CO2 z roku na rok jest coraz większa, co jest zgodne z założeniami handlu emisjami. Stopniowo zmniejszana ilość uprawnień powoduje wzrost ceny, a ta z kolei motywuje przedsiębiorstwa do inwestycji w inne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Jednak w ostatnim roku nastąpił gwałtowny wzrost ceny, a jej powodów jest kilka.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#OzN #warminsko-mazurskie

Funkcjonowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem programu pn. „Opieka wytchnieniowa” było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeniami równoważnymi. Intencją twórców były również rozwiązania systemowe polegające na wzmocnieniu dotychczas istniejącego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla wyżej wymienionych grup osób oraz wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie realizacji referowanej usługi. W odniesieniu zaś do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością program przewidywał szereg działań mających z założenia zwiększać ich możliwości psychofizyczne oraz przyczyniać się do ich efektywniejszego wykorzystania.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#transport #zachodniopomorskie

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina.

Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach, powiązane z rozwojem transportu publicznego, jest zadaniem pilnym polskich miast. Intensywna suburbanizacja i rosnący wskaźnik motoryzacji powodują coraz większe problemy związane z kongestią, zwiększeniem zanieczyszczenia i wzrostem liczby wypadków. Problemy te kumulują się zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego konieczne i coraz bardziej pilne jest podejmowanie działań zmierzających do nakłonienia ludzi do przesiadki do transportu publicznego.

Czytaj więcej
Udostępnij: