Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

transport

#komunikacja #transport

CPK pod lupą- założenia

Ostatnie 30 lat to likwidacja ponad 25% sieci kolejowej, spadek liczby przewożonych pasażerów o 65% i równoczesny (prawie trzykrotny) wzrost emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu. O ile próba przełamania tego trendu, poprzez deklarowaną przez rząd chęć zwiększenia inwestycji w kolej, jest zjawiskiem pozytywnym, o tyle komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi w obecnym kształcie wątpliwości.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#pomorskie #transport

Droga ekspresowa S6 jako obwodnica Trójmiasta

Rozbudowa obwodnicy Trójmiasta jest niewątpliwie skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym, ale kluczowym dla całego regionu przedsięwzięciem, które musi odbywać się wieloetapowo. Same prace projektowe mogą potrwać kilka lat, a realizacja inwestycji nawet dziesięć lat. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby zacząć tę inwestycję już teraz. Jej realizacja będzie czasochłonna, jednak nie będzie kolidować z innymi pracami, a środki finansowania mogą być zapewnione z wielu źródeł.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ekologia #pomorskie #transport

Kolej na kolej. Perspektywa rozwoju połączeń kolejowych na Pomorzu w kontekście strategii: Polska na Zielonym Szlaku

Transport to część gospodarki, mająca znaczący wpływ zarówno na potrzeby jednostek jak i całych społeczeństw. Sprawny system transportowy determinuje zarówno rozwój innowacyjności, jak również decyduje o konkurencyjności. Rozwój regionów oraz niwelowanie dysproporcji tego rozwoju jest w znacznej mierze zależne od dostępności transportowej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#transport #zachodniopomorskie

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina.

Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach, powiązane z rozwojem transportu publicznego, jest zadaniem pilnym polskich miast. Intensywna suburbanizacja i rosnący wskaźnik motoryzacji powodują coraz większe problemy związane z kongestią, zwiększeniem zanieczyszczenia i wzrostem liczby wypadków. Problemy te kumulują się zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego konieczne i coraz bardziej pilne jest podejmowanie działań zmierzających do nakłonienia ludzi do przesiadki do transportu publicznego.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#dolnoslaskie #transport

Wykluczenie komunikacyjne na Dolnym Śląsku

Wykluczenie transportowe to problem dotyczący mniejszych gmin i miejscowości. Obowiązujące rozwiązania systemowe powodują tworzenie tzw. białych plam transportowych, gdzie duża część populacji pozbawiona jest publicznego transportu zbiorowego. W wyniku nieefektywnego systemu, mieszkańcy małych miejscowości wykorzystują indywidualny transport. Część z tych mieszkańców z przyczyn ekonomicznych nie ma możliwości korzystania z indywidualnego transportu, a zatem nie ma możliwości przemieszczania się.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#transport #wielkopolskie

Perspektywy rozwoju połączeń kolejowych w Wielkopolsce w kontekście „Polska na Zielonym Szlaku”

Połączenia kolejowe mają fundamentalne znaczenie dla zielonego rozwoju zarówno obszarów metropolitalnych jak i regionalnych. Umożliwiają efektywne przewożenie dużej liczby pasażerów i towarów, które niemożliwe są do osiągnięcia za pomocą transportu indywidualnego.

Czytaj więcej
Udostępnij: