Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina.
#transport #zachodniopomorskie

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina.

Udostępnij:

W tekście zostały wyrażone osobiste poglądy autora. Nie należy ich utożsamiać z poglądami Instytutu Strategie 2050.

Prezentujemy analizę “Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina” autorstwa dr Tadeusza Bocheńskiego, eksperta współpracującego z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 Zachodniopomorskie.

Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach, powiązane z rozwojem transportu
publicznego, jest zadaniem pilnym polskich miast. Intensywna suburbanizacja i rosnący
wskaźnik motoryzacji powodują coraz większe problemy związane z kongestią, zwiększeniem
zanieczyszczenia i wzrostem liczby wypadków. Problemy te kumulują się zwłaszcza w dużych
miastach. Dlatego konieczne i coraz bardziej pilne jest podejmowanie działań zmierzających
do nakłonienia ludzi do przesiadki do transportu publicznego.

Główne rekomendacje dla Szczecina:
a) Całe śródmieście Szczecina powinno zostać docelowo objęte SPP i Tempo 30 poza
kilkoma trasami o charakterze przelotowym.
b) Stare Miasto strefą ruchu pieszego.
c) Ulice, które byłyby na terenie śródmieścia wyłączone ze strefy Tempo 30, powinny
posiadać wydzielone ścieżki rowerowe.
d) Należy rozwijać sieć tramwajową poza śródmieściem, tak aby zapewnić dogodny
dojazd tym środkiem transportu do i z centrum miasta.
e) Należy rozważyć budowę jeszcze jednego parkingu P&R w rejonie przystanków Port
Centralny.
f) Należy przyspieszyć powstanie obwodnicy śródmieścia, która pozwoli na
wyeliminowanie ruchu tranzytowego, w tym ciężarowego ze śródmieścia.
g) Docelowo po powstaniu obwodnicy śródmieścia i nowego mostu Kłodnego wskazane
jest wyburzenie Trasy Zamkowej i zwężenie części ulic Nabrzeże Wieleckie i Jana z
Kolna na odcinku od mostu Długiego do Dworca Morskiego

Udostępnij:

Zobacz również