Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

zachodniopomorskie

#ochrona zdrowia #zachodniopomorskie

System kompleksowej i skoordynowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na obszarze województwa zachodniopomorskiego – program pilotażowy

Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim jest gorsza niż w większości innych województw w kraju. Wskaźnik liczby lekarzy psychiatrów dziecięcych przypadających na 10 tysięcy pacjentów małoletnich (0,45) plasuje nas na 10 miejscu w Polsce (od 0,79 w województwie łódzkim do 0,16 w województwie lubuskim). Na obszarze całego województwa mamy tylko jeden oddział stacjonarnego leczenia dzieci z 36 miejscami do leczenia (Szczecin), co sytuuje nas na 5 od końca miejscu w Polsce. Jesteśmy też wymieniani w grupie 5 województw w Polsce, w których nie ma ani jednego oddziału dziennego pobytu i leczenia dla dzieci. Oprócz województwa zachodniopomorskiego, oddziału dziennego pobytu z pracowniami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży nie ma również w województwach lubuskim, opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na 318 poradni środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, które według Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia w dniu 13 września 2021 roku funkcjonowały na obszarze całego kraju, tylko 6 (1,88%) zlokalizowanych było w województwie zachodniopomorskim.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#transport #zachodniopomorskie

Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta na przykładzie Szczecina.

Ograniczanie ruchu samochodowego w centrach, powiązane z rozwojem transportu publicznego, jest zadaniem pilnym polskich miast. Intensywna suburbanizacja i rosnący wskaźnik motoryzacji powodują coraz większe problemy związane z kongestią, zwiększeniem zanieczyszczenia i wzrostem liczby wypadków. Problemy te kumulują się zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego konieczne i coraz bardziej pilne jest podejmowanie działań zmierzających do nakłonienia ludzi do przesiadki do transportu publicznego.

Czytaj więcej
Udostępnij: