Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

OzN

#OzN #wideo

Debata: Pełnoprawni. Jak polepszyć sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce?

Moja praca bardzo często polega na wytłumaczeniu ludziom bardzo wielu przepisów znajdujących się w bardzo wielu dokumentach, które napisane są takim językiem, który powoduje, że ludzie są po prostu wykluczeni z praw, które im przysługują. Chodzi o to, aby kobieta, która dowiaduje się o niepełnosprawności swojego dziecka otrzymała poza pomocą medyczną także asystenturę, aby wiedziała o wszystkich prawach, które jej przysługują.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#OzN

8 postulatów dla osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia przypada międzynarodowy dzień osób z niepełnosprawnością. Tego dnia chcemy zwrócić uwagę polityków, ale także wszystkich obywateli naszego kraju na szereg spraw, dotyczących OzN i ich rodzin, które mogłyby i powinny w Polsce funkcjonować lepiej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#OzN #warminsko-mazurskie

Funkcjonowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem programu pn. „Opieka wytchnieniowa” było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeniami równoważnymi. Intencją twórców były również rozwiązania systemowe polegające na wzmocnieniu dotychczas istniejącego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla wyżej wymienionych grup osób oraz wsparcie finansowe gmin i powiatów w zakresie realizacji referowanej usługi. W odniesieniu zaś do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością program przewidywał szereg działań mających z założenia zwiększać ich możliwości psychofizyczne oraz przyczyniać się do ich efektywniejszego wykorzystania.

Czytaj więcej
Udostępnij: