Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

opieka społeczna

#kryzys bezdomności #media #opieka społeczna #wideo

TVN 24: Debata „Pokonać biedę”

Bieda w Polsce ma twarz kobiety, kobiety są częściej na nią narażone niż mężczyźni. Pokazują to ostatnie protesty opiekunów osób z niepełnosprawnością. To kobiety częściej sprawują opiekę nad chorym dzieckiem, czy w ogóle członkiem rodziny.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia #opieka społeczna #pomorskie

Poprawa opieki nad osobami niesamodzielnymi w województwie pomorskim

Starzenie się populacji województwa pomorskiego, tak jak i całej Polski, postępuje dynamicznie z powodu stopniowego wydłużania się przewidywanego trwania życia oraz niskiego współczynnika dzietności. Wykazywana w bieżących bilansach ludności liczba osób w wieku 80 lat i więcej wynosiła blisko 1,5 mln w 2013 r., a w 2050 r. wzrośnie według szacunków ponad dwukrotnie- do poziomu ponad 3,5 mln. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi ulegnie do 2050 r. potrojeniu. Dla województwa pomorskiego prognozy są podobne. Tylko w okresie między 2020 a 2035 r. odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej wzrośnie z 17,3% do 21,6%, a wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrośnie z 26,8% w 2020 r. do 53,2% w 2050 r.

Czytaj więcej
Udostępnij: