Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Publikacje

#media

Polski (nie)ład medialny

Dwadzieścia lat temu wystartowała pierwsza w Polsce ogólnopolska telewizyjna stacja informacyjna TVN24. Ten jubileusz nie byłby pewnie tak „świętowany”, gdyby nie zapowiedziana przez rządzących ustawa zmuszająca Discovery do sprzedaży pakietu kontrolnego spółki prowadzącej tę stację. Inicjatywa ustawodawcza zgłoszona na kilkadziesiąt dni przed wygaśnięciem koncesji i dotycząca de facto tylko jednego podmiotu medialnego, który czeka już 18 miesięcy na rozpatrzenie przez KRRiT wniosku koncesyjnego – przypadek. Nie sadzę. Warto zadać pytanie, czy poprawka ustawy medialnej na pewno dotyczy tylko TVN24. Moim zdaniem nie. Jest tu kilka powodów nieartykułowanych wprost, burzących atmosferę inwestycyjną na rynku mediów.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#Europa

Nord Stream, czyli witamy w „nowym świecie”

Decyzja o zakończeniu budowy gazociągu Nord Stream II (a także sposób w jaki została ona podjęta) to nie jest pojedynczy wypadek. To „zwiastun” nowego świata, zresztą nie jedyny w ostatnim czasie. Tym razem dostrzegliśmy go z całą siłą, bo dotknął nas w Polsce. W odpowiedzi możemy zakrzyknąć: „zdrada” i pozostać w poczuciu moralnej wyższości. Możemy jednak wykonać wysiłek, zrozumienia tego co się stało i wyciągnąć wnioski dla naszej polityki.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Nowelizacja K.P.A. dotyka tysięcy decyzji – nowe dane

Na 27. posiedzeniu Senatu będzie rozpatrywana uchwalona przez Sejm RP 24 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego, wprowadzająca istotne ograniczenia czasowe w możliwości prowadzenia postępowań o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 156 k.p.a.) oraz o stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa (art. 158 k.p.a.). Ustawa, już po uchwaleniu jej przez Sejm, wzbudziła znaczne kontrowersje w kraju i zagranicą. Niestety ani na etapie prac sejmowych ani senackich nie powstało dotychczas opracowanie wskazujące na rzeczywisty stan faktyczny, tzn. na zakres spraw, których dotyczyć mogą nowe regulacje.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#Europa

Relacje europejsko-chińskie i polsko-chińskie, a negocjacje nad Comprehensive Agreement on Investment

Analiza omawia wybrane aspekty kompleksowego porozumienia inwestycyjnego (Comprehensive Agreement on Investment, CAI) pomiędzy Unią Europejską (UE), a Chińską Republiką Ludową, w kontekście relacji polsko chińskich i europejsko-chińskich, a interesem Polski.

Czytaj więcej
Udostępnij:

Egzamin z języka polskiego jako obcego

Posłanki i posłowie Polski 2050 złożyli interpelacje do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków organizowania egzaminów certyfikacyjnych z języka polskiego jako obcego. Powstała ona w oparciu o analizę „(Nie)Dostępność egzaminów z języka polskiego jako obcego”, która została opublikowana na stronie Instytut Strategie 2050.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#media

Szkodliwy projekt zmian w ustawach medialnych – reklamy w czasie meczu i programu dla dzieci

W projekcie nowelizacji „zaszyto” także zmiany dotychczasowych przepisów, które nie wynikają z konieczności implementowania dyrektywy 2018/1808. Szczególny niepokój muszą budzić propozycje liberalizacji przepisów art. 16a ustawy o radiofonii i telewizji (art. 1 ust. 12projektu rządowego) wprowadzające możliwość przerywania pojedynczymi reklamami transmisji sportowych nawet poza czasem przerw wynikających z przepisów ich rozgrywania, a także możliwość przerywania blokami reklamowymi audycji dla dzieci. Obie te możliwości były dotąd wykluczone.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Recepta na zdrowie – reaktywacja

Okres trwania pandemii to trudny, ale jednocześnie najlepszy czas na przygotowanie nowego, lepszego i przede wszystkim społecznie sprawiedliwego pomysłu na organizację systemu ochrony zdrowia (SOZ). Szczególnego znaczenia nabierają słowa „nie wolno zmarnować dobrego kryzysu”. Z kryzysu trzeba wyciągnąć właściwe wnioski, nie powtarzać wcześniej popełnianych błędów, a w proponowanych zmianach i podejmowanych decyzjach być mądrym, odważnym, ale też rozważnym. Prezentujemy analizę „Recepta na zdrowie – reaktywacja.” autorstwa Mgr piel. Piotr Bany-Moskal, Prof. dr hab. Michał Chmielewski, Prof. dr hab. Urszula Demkow, Dr n. med. Przemysław Duda, Stud. med. Grzegorz Kardas, Dr n. med. Małgorzata Leźnicka, Dr n. farm Piotr Merks, Dr hab. Cezary Pakulski, Dr hab. Marian Simka, Dr hab. Dawid Sześciło, Prof. dr hab. Piotr Wiland, która jest rozszerzeniem analizy „Co po pandemii? Plan dla zdrowia.”

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Mapy potrzeb zdrowotnych

Ochrona zdrowia wymaga określonych zasobów finansowych, sprzętowych i kadrowych. Istotnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest nierównomierne i niesprawiedliwe rozmieszczenie zasobów, w tym poradni, szpitali i kadry medycznej. Prowadzi to do szeregu negatywnych konsekwencji, w szczególności nierównego dostępu do systemu ochrony zdrowia w zależności od miejsca zamieszkania. Usystematyzowanie wiedzy na temat dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w całym kraju umożliwiają wiarygodne mapy potrzeb zdrowotnych, czyli raporty pozwalające monitorować potrzeby i zasoby systemu ochrony zdrowia we wszystkich regionach kraju.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Finanse systemu – poprawić koszyk, taryfikację i wycenę świadczeń

Podane zostaną szczegółowe elementy diagnozy i główne propozycje zmian dotyczących konstrukcji koszyka i systemu taryfikacji /wyceny. Nie mamy wątpliwości, że ich wdrożenie będzie długą i skomplikowaną drogą. Jesteśmy jednak przekonani, że nie ma alternatywy, jeśli chcemy dokonać prawdziwej jakościowej zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej
Udostępnij:

Poprawka dotycząca jawności działalności partii – na podstawie opracowań Instytutu Strategie 2050

Posłanka Joanna Mucha na posiedzeniu sejmowej Komisji Ustawodawczej zgłosiła wczoraj do poselskiego projektu o zmianie ustawy o partiach politycznych poprawkę bazującą na założeniach do projektu ustawy o jawności życia politycznego w Polsce opublikowanego przez ekspertów Instytutu Strategie 2050 we wrześniu 2020 roku i wnioskach z konsultacji społecznych i debaty eksperckiej wokół tych założeń, które odbyły się jesienią 2020 roku.

Czytaj więcej
Udostępnij: