Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio ekologia Europa konsultacje ochrona zdrowia prawo WiemyJak

Publikacje

Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego

Właściwie określona polityka naukowa Polski powinna chronić i wspierać wolne od naciskówpolitycznych prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, których celem jest dążenie doprawdy. Jej zadaniem jest też wzmacnianie autonomii szkół wyższych tak, aby mogły onekształtować swoją strukturę i programy badawcze oraz prowadzić kształcenie w oparciu o ichspecyfikę naukową i regionalną. Przedstawiamy Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego autorstwa dr inż. Jakub Chabik; n. med. Michał Chmielewski; dr n. biol. […]

Czytaj więcej
Udostępnij:

Rodziny dla dzieci – prawo, nie przywilej

Proponowanym przez nas zmianom w polityce społecznej wobec dziecka, a szczególnie w systemie pieczy zastępczej, przyświecało założenie, że każde dziecko powinno mieć szansę wychowywać się w dobrze funkcjonującej rodzinie – biologicznej, lub gdy to niemożliwe – zastępczej. Ponadto dziecko jako podmiot, jego dobro i potrzeby powinny być w centrum zainteresowania społeczeństwa. Oprócz tego chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mający utrudniony start w dorosłość, mieli szansę na osiągnięcie pełni […]

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Ludzie zdrowia. Godna praca, godna płaca

Prezentujemy analizę „Ludzie Zdrowia. Godna praca, godna płaca” autorstwa zespołu medycznego Instytutu Strategii 2050. Analiza stanowi uzupełnienie i rozwinięcie raportu „Co po pandemii? Plan dla zdrowia” i zawiera propozycje poprawy warunków pracy, płacy i systemu kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej
Udostępnij:

„Propozycje zmian w programie kompleksowym wsparcia dla rodzin „Za życiem””

Przedstawiamy analizę Prof. Urszuli Demkow, Adrianny Porowskiej, Jerzego Jończyk, Damiana Pacześniaka, dr Mileny Kozak-Chrzanowskiej, Żanety Głowackiej, Moniki Panek, Mateusza Adriana Majkuta, r.pr. Agnieszki Tkacz-Chmielewskiej, której celem jest przedstawienie propozycji zmian w Programie, zwłaszcza mając na uwadze wyznaczony w uchwale termin na jego modyfikację, tak by cele Programu zostały urzeczywistnione najpełniej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#cyfryzacja

Tworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego, a interes Polski

Przedstawiamy analizę Jana Szyszko i Jana Czarnockiego, która omawia założenia aktów prawnych składających się na program tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego1 UE. Tekst ma na celu nakreślenie ogólnego obrazu europejskiej cyfrowej ofensywy, a także zarysowanie związanych z nimi kwestii istotnych z perspektywy Polski.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#administracja

Administracja kolesi

Ucichła propaganda rządu o liczbie miejsc pracy uratowanych dzięki przepisom kolejnych tarcz antykryzysowych związanych z pandemią. Nieprzypadkowo. Od kilku miesięcy pojawiają się informację o możliwości masowych zwolnień w administracji publicznej. Jeśli do nich dojdzie może to być kolejny etap niszczenia profesjonalnej administracji demokratycznego państwa.

Czytaj więcej
Udostępnij: