Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Stanowisko w sprawie walki z czwartą falą pandemii Covid-19
#ochrona zdrowia

Stanowisko w sprawie walki z czwartą falą pandemii Covid-19

Udostępnij:

28 października 2021 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8378 nowych zachorowaniach spowodowanych koronawirusem oraz o zgonie 101 osób w związku z zakażeniem COVID-19. Właśnie wchodzimy w czwartą falę pandemii Covid-19. W obecnej sytuacji potrzebne są odważne decyzje. Czas podjąć zdecydowane działania, ponieważ na szali leży sprawa życia lub śmierci mieszkańców Polski.

Zespół medyczny Instytutu Strategie 2050 rekomenduje podjęcie 7 konkretnych działań:

  1. Należy natychmiast przyjąć Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych.
  2. Należy rozważyć uruchomienie szczepionkobusów, które byłyby organizowane przez samorządy. Jeździłyby w miejsca, w których szczepienia są/były trudniej dostępne.
  3. Należy uznać, że przygotowywanie, udostępnianie i sprzedawanie sfałszowanych wpisów do systemu szczepień przeciw Covid-19 stanowi naruszenie zasad odpowiedzialności zawodowej i w myśl właściwych przepisów powinno być z urzędu przedmiotem odrębnych postępowań właściwych organów samorządów medycznych. Właściwym postępowaniem byłoby natychmiastowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu osobie, która wystawiła dokument zawierający nieprawdziwe informacje, na podstawie których jest wydawan Unijny Certyfikat COVID.
  4. Rząd powinien podjąć intensywne działania, które promują zaszczepianie społeczeństwa oraz wykonywanie regularnych testów u osób, które ze względów zdrowotnych lub wiekowych (osoby poniżej 12 roku życia) nie mogą być zaszczepione.
  5. Należy powtórzyć akcję szczepień dzieci w szkołach przeciwko Covid-19, jak i prowadzić akcje wśród rodziców promującą szczepienia.
  6. Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej powinni występować do Okręgowych Sądów Lekarskich z wnioskami o zawieszenie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy głoszących treści antyszczepionkowe za postępowanie sprzeczne z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej (artykuł 2.1; artykuł 57.1 Kodeksu), Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (artykuł 4 Ustawy). Taki sam mechanizm procedowania powinien dotyczyć również pozostałych zawodów medycznych.
  7. W szpitalach innych niż tymczasowe i zakaźne covidowe należy wprowadzić zasadę tworzenia oddziałów wieloprofilowych dla chorych z Covid-19 i chorobami współistniejącymi, ze stałym personelem lekarskim i pielęgniarskim oraz dochodzącymi lekarzami konsultantami. Dzisiaj w przypadku pojawienia się w oddziale ratunkowym pacjenta, u którego potwierdzone zostanie zakażenie SARS-CoV-2 oraz konieczność hospitalizacji z innych przyczyn, obowiązkiem każdego Szpitala jest jego przyjęcie i prowadzenie leczenia w warunkach izolatek. Z powodu szerzenia się infekcji, ta zasada spowoduje, że w krótkim okresie czasu oddziały i szpitale, również te wielospecjalistyczne ponownie przestaną być dostępne dla pacjentów potrzebujących hospitalizacji z przyczyn innych niż Covid-19.
Udostępnij:

Zobacz również