Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Projekt założeń projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Politycznie Eksponowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
#prawo

Projekt założeń projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Politycznie Eksponowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Udostępnij:

Dane dotyczące statusu osób eksponowanych politycznie (skrótowo: „PEP”), znajdują się obecnie w różnych rejestrach prywatnych, prowadzonych przez szereg podmiotów gospodarczych na rynku polskim, ale też i zagranicznym. Istniejące rejestry są najczęściej wykorzystywane przez instytucje finansowe do przeprowadzania oceny ryzyka związanego z danym klientem jak również w celu umożliwienia prowadzenia kompleksowego monitoringu transakcji pomiędzy klientami instytucji finansowych, pod kątem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W intencji autorów projektu, utworzenie publicznego rejestru osób eksponowanych politycznie ma zmierzać do:
1) ujednolicenia standardów w zakresie definiowania osoby eksponowanej politycznie;
2) centralizacji zakresu i sposobu gromadzenia danych dotyczących osób sprawujących kluczowe funkcje publiczne;
3) ułatwienia nadzoru publicznego nad procesem powoływania członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa, w zakresie zwiększenia transparentności procesu decyzyjnego oraz możliwości pełnego przedstawienia przyczyn powołania danej osoby na daną funkcję,
4) wskazanie na okoliczności budzące wątpliwości co do wyboru przy braku spełnienia kryterium kompetencji merytorycznych – w przypadku figurowania nominata w rejestrze;
5) umożliwienia dostępu do zbioru danych dotyczących osób eksponowanych politycznie, wszystkim zainteresowanym, poprzez utworzenie możliwości wglądu w dane za pomocą środków masowego komunikowania, na zasadach podobnych do obecnego systemu Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie danych dotyczących spółek;
6) w szczególności, umożliwienia dostępu dla dziennikarzy na potrzeby wzbogacenia debaty publicznej o wiarygodne i rzetelne dane dotyczące działalności osób eksponowanych politycznie, bez konieczności poświęcania niewspółmiernych do efektu, środków i czasu niezbędnych obecnie do ustalenia sieci zależności pomiędzy osobami eksponowanymi politycznie,
7) umożliwienie sprawnego oraz ciągłego monitoringu transakcji finansowych partii politycznych, finansowania kampanii wyborczych osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe.

Udostępnij:

Zobacz również