Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Poprawki Koła Parlamentarnego Polska 2050 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1754 i 1756)
#prawo

Poprawki Koła Parlamentarnego Polska 2050 do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1754 i 1756)

Udostępnij:

Eksperci prawni Instytutu Strategie 2050 – r. pr. Miłosława Zagłoba i Stanisław Zakroczymski doradzają posłom Koła Parlamentarnego Polska 2050 w pracach nad pilnym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druk 1754). Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, które powinny być wprowadzone za pomocą poprawek do przedłożenia.

Publikujemy przedstawione w pracach sejmowych poprawki oraz stanowisko Koła przed głosowaniami nad projektami

Koło Parlamentarne Polska 2050 dopuszcza wprowadzenie ograniczenia wstępu osób z zewnątrz na teren przygraniczny w sytuacji zaostrzenia konfliktu. Powodem tego powinno być zapewnienie im bezpieczeństwa. Decyzja ta dotyczy jednak praw i swobód obywatelskich, które są gwarantowane Konstytucją. Dlatego ograniczenie takie musi być przez władze uzasadnione, ograniczone, powinno podlegać możliwości zaskarżenia do sądu i musi być poddane kontroli parlamentarnej.
Tymczasem projekt PiS zakłada przekazanie instytucjom państwowym niczym nieograniczonego i całkowicie niekontrolowanego decydowania o zakazie wstępu. Zakaz ma dotyczyć w szczególności dziennikarzy i wolontariuszy udzielających pomocy humanitarnej.
Na to nie ma naszej zgody. Przygotowaliśmy 11 poprawek do projektu ustawy. Nasze poprawki cywilizują i uzgadniają z konstytucją możliwość ograniczenia dostępu na teren przygraniczny.
Kolejna poprawka zwiększa rekompensatę z tytułu strat dla przedsiębiorców z 65% do 80%. To, czy poprzemy tę ustawę, uzależniamy od przyjęcia naszych poprawek.

Udostępnij:

Zobacz również