Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Publikacje

#komunikacja #transport

CPK pod lupą- założenia

Ostatnie 30 lat to likwidacja ponad 25% sieci kolejowej, spadek liczby przewożonych pasażerów o 65% i równoczesny (prawie trzykrotny) wzrost emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu. O ile próba przełamania tego trendu, poprzez deklarowaną przez rząd chęć zwiększenia inwestycji w kolej, jest zjawiskiem pozytywnym, o tyle komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi w obecnym kształcie wątpliwości.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo

Speckomisja ds. rosyjskich wpływów, czyli polowanie na czarownice

Jestem bardzo zdziwiony jak cicho jest w mediach (również tzw. liberalnych i lewicowych) o przerażającym projekcie „ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022”, który wnieśli do Sejmu posłowie PiS 10 dni temu i który będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu. Poniżej tylko najbardziej dramatyczne przepisy (jest ich więcej).

Czytaj więcej
Udostępnij:
#kryzys energetyczny #węgiel

Polityka węglowa i antysmogowa wobec kryzysu energetycznego

Sytuacja ciepłownictwa indywidualnego opartego na węglu oraz dalsza perspektywa walki z niską emisją nie przedstawiają się optymistycznie. Zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne i finansowe wielu gospodarstw domowych, jak również istnieje realne niebezpieczeństwo zahamowania procesu wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii. 

Czytaj więcej
Udostępnij:
#kościół

Podsumowanie konsultacji w Sejmie „Państwo i Kościół na swoje miejsca.”

W poniedziałek, 14 listopada 2022 roku miały miejsce szóste konsultacje społeczno-ekspercko-polityczne w parlamencie RP zorganizowane przez Instytut Strategie 2050 i Koło Parlamentarne Polska 2050. Tym razem dotyczyły one analizy „Państwo i Kościół na swoje miejsca. Jak dobrze przeprowadzić uporządkowanie relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi” autorstwa Stanisława Zakroczymskiego i Miłosławy Zagłoby. W debacie wzięli udział Szymon Hołownia, przedstawiciele Polski 2050 i innych ugrupowań parlamentarnych, a także przedstawiciele środowisk eksperckich i związków wyznaniowych. Konsultacje prowadziła Hanna Gill-Piątek, przewodnicząca KP Polska 2050 i Stanisław Zakroczymski, członek zarządu Instytutu Strategie 2050.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#energetyka

Czy Polska musiała stać się zakładnikiem importowanego węgla oraz cen za emisję uprawnień CO2?

Jednym z najistotniejszych tematów ostatnich miesięcy jest bezpieczeństwo energetyczne. Rząd od lat przekonuje, że w Polsce węgla wystarczy na 200 lat, a w czarnym złocie leży klucz do naszego bezpieczeństwa. Atak Rosji na Ukrainę i związany z nim wzrost cen surowców zweryfikował te stwierdzenia, a Rząd pomocy w dostawie węgla szukał na Ukrainie, która od sześciu miesięcy jest w stanie otwartej wojny z Federacją Rosyjską.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#kościół

Ochrona danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych

Wiele emocji budzi w ostatnich latach kwestia przetwarzania danych osobowych osób, które dokonują aktów apostazji i oczekują całkowitego usunięcia ich danych z kościelnych zbiorów, czyli realizacji prawa do bycia zapomnianym (usunięcia nieaktualnych danych) na podstawie art. 17 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO), które w Polsce obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Czytaj więcej
Udostępnij:
#kościół

Państwo i Kościół na swoje miejsca- 2 lata później

28 stycznia 2021 roku, Instytut Strategie 2050 opublikował pierwszy dokument programowy z cyklu „Plany dla Polski” pt. „Państwo i Kościół na swoje miejsca. Jak dobrze przeprowadzić uporządkowanie relacji między państwem a związkami wyznaniowymi”, ze szczególnym uwzględnieniem roli Kościoła Katolickiego[1]. Tekst i zawarte w nim rekomendacje stały się podstawą licznych postulatów politycznych i wypowiedzi członków ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni. Od publikacji tekstu upłyną wkrótce dwa lata, które przyniosły z jednej strony wiele nowych wydarzeń w relacjach między Państwem a Kościołem Katolickim, a z drugiej zaś – wydają się potwierdzać słuszność tez, które postawiliśmy w naszym tekście.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#piecza zastępcza

Właściwe pochodzenie etniczne i wyznanie religijne– warunek dobrego rodzicielstwa? Na marginesie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

13 października 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. W toku prac sejmowych odrzucone zostały praktycznie wszystkie poprawki zgłoszone przez kluby parlamentarne inne niż Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od ich wartości merytorycznej, w tym również poprawki klubu Polska 2050, odnoszące się m.in. do zagadnienia poruszonego w tytule niniejszego tekstu.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#prawo #Rosja

Czy Rosja jest terrorystą?

W październiku trzy organy różnych organizacji międzynarodowych podjęły rezolucje dotyczące rosyjskiej agresji w Ukrainie: Parlament Europejski (6 października), Zgromadzenie Ogólne ONZ (12 października), Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (13 października). Wszystkie potępiają napaść Rosji na Ukrainę, ale ich treść różni się podejściem do kwalifikacji działań Rosji.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#media publiczne

(Nie)poważna dymisja prezesa TVP

Przyzwyczailiśmy się do tego, że nie ma już żadnych procedur przy podejmowaniu ważnych decyzji w Polsce. Zniknęły. Wszystkie kluczowe dla kraju decyzje są podejmowane „poza trybem” przez jedną osobę. Politycy prawnie odpowiedzialni za decyzje personalne, w tym prezydent, premier, ministrowie czy Rada Mediów Narodowych, stali się przekaźnikiem woli „prezesa Polski”. Zanika nie tylko porządek konstytucyjny tych działań, zanika też powaga i społeczne znaczenie takich decyzji.

Czytaj więcej
Udostępnij: