Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Poprawka dotycząca jawności działalności partii – na podstawie opracowań Instytutu Strategie 2050

Poprawka dotycząca jawności działalności partii – na podstawie opracowań Instytutu Strategie 2050

Udostępnij:

Posłanka Joanna Mucha na posiedzeniu sejmowej Komisji Ustawodawczej zgłosiła wczoraj do poselskiego projektu o zmianie ustawy o partiach politycznych poprawkę bazującą na założeniach do projektu ustawy o jawności życia politycznego w Polsce opublikowanego przez ekspertów Instytutu Strategie 2050 we wrześniu 2020 roku i wnioskach z konsultacji społecznych i debaty eksperckiej wokół tych założeń, które odbyły się jesienią 2020 roku.

Poprawka zakłada wprowadzenie do ustawy o partiach politycznych obowiązku przedstawiania przez nie raportów merytorycznych z ich działalności. Obecnie bowiem ich sprawozdawczość została sprowadzona wyłącznie do kwestii finansowych (zresztą regulacje w tym zakresie również są obarczone wieloma wadami, na co wskazywali nasi eksperci w przywoływanych założeniach). Zgodnie z poprawką raport taki powinien być publikowany do dnia 31 marca następnego roku na stronie internetowej partii. W raporcie opisane powinny być działania podjęte przez partię w roku poprzednim, w tym w szczególności:
1) liczba członków i sympatyków partii;
2) skład organów władz centralnych i wojewódzkich partii;
3) opracowane założenia zmian legislacyjnych;
4) dyskusje i wysłuchania publiczne zorganizowane przez partię, lub w których partia wzięła udział;
5) badania i analizy przeprowadzone przez partię lub na zlecenie partii;
6) akcje społeczne zorganizowane przez partię, lub w których partia wzięła udział;
7) działalność parlamentarna klubów lub kół poselskich, senatorskich lub parlamentarnych tworzonych przez posłów lub senatorów będących członkami partii.

Zgodnie z sugestiami organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach eksperckich, w tym Fundacji Batorego, Instytutu Spraw Publicznych i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w poprawce zaproponowano, aby brak złożenia raportu skutkował możliwością nałożenia na partię polityczną kary przez PKW do odebrania 50% subwencji włącznie. Dodatkowo, zgodnie z rekomendacją ekspertów Instytutu zaproponowano poprawkę wprowadzającą możliwość głosowania przez organy partii politycznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – taka możliwość istnieje już w stowarzyszeniach czy fundacjach. Wskazano również, że składanie przez partie raportów nie wyłącza zastosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnij:

Zobacz również