Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Nowelizacja K.P.A. dotyka tysięcy decyzji – nowe dane
#prawo

Nowelizacja K.P.A. dotyka tysięcy decyzji – nowe dane

Udostępnij:

Na 27. posiedzeniu Senatu będzie rozpatrywana uchwalona przez Sejm RP 24 czerwca br. ustawa o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego, wprowadzająca istotne ograniczenia czasowe w możliwości prowadzenia postępowań o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 156 k.p.a.) oraz o stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa (art. 158 k.p.a.). Ustawa, już po uchwaleniu jej przez Sejm, wzbudziła znaczne kontrowersje w kraju i zagranicą. Niestety ani na etapie prac sejmowych ani senackich nie powstało dotychczas opracowanie wskazujące na rzeczywisty stan faktyczny, tzn. na zakres spraw, których dotyczyć mogą nowe regulacje.

Celem wypełnienia tej luki, przy współpracy z ekspertami z Instytutu Strategie 2050, posłanka Hanna Gill-Piątek wystąpiła dnia 5 lipca 2021 roku z szeregiem interwencji poselskich.

Wyniki interwencji zostały przedstawione wczoraj przez senatora Jacka Burego na posiedzeniu połączonych komisji tak, aby mogła ona być pomocna dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

Prezentujemy komentarz „Nowelizacja K.P.A. dotyka tysięcy decyzji – nowe dane” autorstwa Stanisława Zakroczymskiego, członka zarządu Instytutu Strategie 2050.

Udostępnij:

Zobacz również