Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Plan dla gospodarki. jak zapewnić dobrobyt w XXI w.
#gospodarka #WiemyJak

Plan dla gospodarki. jak zapewnić dobrobyt w XXI w.

Udostępnij:

W ostatnich miesiącach myślenie gospodarce w Polsce zostało zdominowane przez dwa procesy – narastającą inflację, która osiągnęła poziom największy od 20 lat oraz wprowadzone w bardzo szybkim tempie, bez odpowiednich konsultacji społecznych, zmiany nazwane przez rząd „Polskim Ładem”. Oba te procesy dotykają bezpośrednio każdego obywatela. Odpowiedzią na krótkowzroczną politykę obecnego rządu, która doprowadziła do drożyzny oraz chaosu w obszarze przepisów podatkowych, jest propozycja wizji polityki długookresowej, wzmacniającej rozwój polskiej gospodarki.

W pierwszej części przedstawiamy główne założenia ideowe proponowanej przez nas polityki.

W drugiej części przedstawiono diagnozę sytuacji z wyodrębnieniem wyzwań,
które muszą być podjęte, aby polityka gospodarcza przyniosła korzyści dzisiaj, ale także
zagwarantowała długookresowy dobrobyt.

W trzeciej części proponujemy rozwiązania, w obszarach odpowiadających zdiagnozowanym przez nas wyzwaniom:
1) ukrócenie partyjnej ekspansji państwa w gospodarkę,
2) bezpieczeństwo dla przedsiębiorców,
3) godność i podmiotowość dla pracowników,
4) zielona transformacja z korzyścią dla konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw
5) uproszczenie i uporządkowanie danin i wydatków publicznych,
6) więcej swobody ekonomicznej i środków dla regionów,
7) postawienie na pracę – aktywizacja zawodowa,
8) inwestowanie w człowieka, zwłaszcza w edukację

Udostępnij:

Zobacz również

Siła państwa tkwi w ludziach. Dziewięć propozycji dla wzmocnienia polskiej służby publicznej

#administracja #prawo #WiemyJak
Czytaj więcej

Pełnoprawni: Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie

#osoby z niepełnosprawnością #WiemyJak
Czytaj więcej