Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP
#media #wideo

Udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP

Udostępnij:

Nasz ekspert Adam Rudawski wystąpił na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. Zaprezentowano tam społeczny projekt reformy mediów publicznych.

W projekcie wskazano na konieczność rozwijania internetowych platform dotarcia do użytkownika. Autorzy postulują utworzenie wspólnego portalu internetowego mediów publicznych, który działałby w systemie rozproszonym, z wykorzystaniem już istniejących stron i rozwiązań informatycznych. Zaproponowano ponadto zmianę systemu finansowania mediów publicznych, tak aby zapewnić jego stabilność. Projekt zakłada likwidację abonamentu i umorzenie zaległości oraz utworzenie funduszu misji publicznej. Byłby on zasilany z niewielkiej (ok. 8 zł miesięcznie), powszechnej składki audiowizualnej, pobieranej wraz podatkiem PIT/CIT lub składkami na ubezpieczenie społeczne rolników. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa oparte na wskaźnikach makroekonomicznych (wpływy z podatku dochodowego, wielkość budżetu państwa lub PKB).

Udostępnij:

Zobacz również