Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Debata regionalna: Aktywność zawodowo-zarobkowa kobiet w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska wraz z perspektywą kobiet z Ukrainy
#dolnośląskie #rynek pracy #wideo

Debata regionalna: Aktywność zawodowo-zarobkowa kobiet w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska wraz z perspektywą kobiet z Ukrainy

Udostępnij:

Podczas debaty poruszaliśmy kwestie godzenia różnych ról, jakie pełnią kobiety, jakie są te role w rodzinie i społeczeństwie oraz rozmawialiśmy o rynku pracy i o tym, czy, a jeśli tak, to jakie kształtuje dla kobiet możliwości. Pochyliliśmy się nad kwestią kobiet opiekujących się dziećmi lub innymi członkami rodziny i budowaniu poczucia własnej wartości. Odpowiedzieliśmy również na pytania o sytuację zawodową kobiet z Ukrainy, które przekroczyły naszą granicę uciekając przed wojną.

Karolina Duchińska: Kobiety które łączą pracę zawodową z życiem rodzinnym są dużo bardziej narażone na wypalenie zawodowe niż mężczyźni.

Joanna Szyniec-Mazur: Duże znaczenie mają relacje w rodzinie, czy w tej relacje jest partnerstwo, czy każdy jest tak samo obciążony obowiązkami. To pierwsza rzecz, która wspiera kobiety w aktywności zawodowej.

Katarzyna Staniak: Urodzenie dziecka to najczęściej duże wyzwanie pod względem psychologicznym. Okres połogu, rozchwianie emocjonalne… Jeżeli kobieta nie ma wsparcia, najczęściej zorganizowanie opieki nad dzieckiem, opieki nad domem, pozostaje w rękach kobiet, które chcą pracować.

Ewa Czaińska: Jesteśmy przygotowywani w szkole do aktywności zawodowej, natomiast do roli rodziców, mamy, taty- już nie. W związku z tym, przyjście na świat dziecka, zawsze będzie przy dość niskiej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii dość nowym doświadczeniem. Moim zdaniem ten obszar jest zaniedbany.

Agnieszka Szymańska: To, czy kobieta chce coś dla siebie zrobić, czy szuka wsparcia, czy jest gotowa wyznaczyć sobie jest jakiś cel i do niego dążyć, jest w stanie zrobić dużo. Widzę na zajęciach prowadzonych z kobietami, że trzeba trochę je zmotywować, pokierować, pokazać, co potrafią. Wysoka samoocena to punkt wyjścia do jakichkolwiek dalszych działań i sukcesów kobiet.

Lena Diachenko: W Głogowie ciężko jest znaleźć pracę dla Ukrainek. Dużo z nich ma dla Ukrainek. Mimo wyższego wykształcenia potrzeba jest nostryfikacja dyplomu, znajomość języka. Wiele z nich ma dzieci, nad którymi muszą sprawować opiekę. Staże oferowane przez Urząd Pracy dają jakąś możliwość wejścia na ten rynek pracy.

Udostępnij:

Zobacz również