Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

ochrona zdrowia

#ochrona zdrowia

Ludzie Zdrowia. Godna praca, godna płaca

24 maja zaprezentowaliśmy analizę „Ludzie Zdrowia. Godna praca, godna płaca” autorstwa zespołu medycznego Instytutu Strategii 2050. Jest to dokument, który stanowi rozszerzenie dla Planu dla Polski #WiemyJak „Co po pandemii? Plan dla zdrowia.” Dziś, zachęcamy do zapoznania się z analizą w której zostały uwzględnione uwagi zgłaszane w toku debaty, konsultacji, a także zmiany w sytuacji płacowej.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

130 Ratowników Medycznych w województwie podlaskim odchodzi z pracy

W niedzielę na Facebooku został opublikowany wpis ratownika medycznego z Białegostoku informujący, że od dnia 1-go września, 130 ratowników medycznych w województwie podlaskim kończy pracę w strukturach ratownictwa medycznego. W ich miejsce SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku od dnia 1-go września zatrudni 30 ratowników medycznych lub pielęgniarek/pielęgniarzy jeżeli dopełnią oni odpowiednich formalności. Karetek pogotowia ratunkowego w Krynkach, w Czarnej Białostockiej, Korycinie, Łapach, części obsad zespołów w Białymstoku, w Sokółce, Mońkach, Siemiatyczach, Hajnówce, Bielsku Podlaskimi Suchowoli – nie będzie. Kto zatem od 1-go września w województwie podlaskim będzie udzielał pomocy medycznej w nagłych zdarzeniach i zachorowaniach?

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Recepta na zdrowie – reaktywacja

Okres trwania pandemii to trudny, ale jednocześnie najlepszy czas na przygotowanie nowego, lepszego i przede wszystkim społecznie sprawiedliwego pomysłu na organizację systemu ochrony zdrowia (SOZ). Szczególnego znaczenia nabierają słowa „nie wolno zmarnować dobrego kryzysu”. Z kryzysu trzeba wyciągnąć właściwe wnioski, nie powtarzać wcześniej popełnianych błędów, a w proponowanych zmianach i podejmowanych decyzjach być mądrym, odważnym, ale też rozważnym. Prezentujemy analizę „Recepta na zdrowie – reaktywacja.” autorstwa Mgr piel. Piotr Bany-Moskal, Prof. dr hab. Michał Chmielewski, Prof. dr hab. Urszula Demkow, Dr n. med. Przemysław Duda, Stud. med. Grzegorz Kardas, Dr n. med. Małgorzata Leźnicka, Dr n. farm Piotr Merks, Dr hab. Cezary Pakulski, Dr hab. Marian Simka, Dr hab. Dawid Sześciło, Prof. dr hab. Piotr Wiland, która jest rozszerzeniem analizy „Co po pandemii? Plan dla zdrowia.”

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Mapy potrzeb zdrowotnych

Ochrona zdrowia wymaga określonych zasobów finansowych, sprzętowych i kadrowych. Istotnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia jest nierównomierne i niesprawiedliwe rozmieszczenie zasobów, w tym poradni, szpitali i kadry medycznej. Prowadzi to do szeregu negatywnych konsekwencji, w szczególności nierównego dostępu do systemu ochrony zdrowia w zależności od miejsca zamieszkania. Usystematyzowanie wiedzy na temat dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w całym kraju umożliwiają wiarygodne mapy potrzeb zdrowotnych, czyli raporty pozwalające monitorować potrzeby i zasoby systemu ochrony zdrowia we wszystkich regionach kraju.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Finanse systemu – poprawić koszyk, taryfikację i wycenę świadczeń

Podane zostaną szczegółowe elementy diagnozy i główne propozycje zmian dotyczących konstrukcji koszyka i systemu taryfikacji /wyceny. Nie mamy wątpliwości, że ich wdrożenie będzie długą i skomplikowaną drogą. Jesteśmy jednak przekonani, że nie ma alternatywy, jeśli chcemy dokonać prawdziwej jakościowej zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Państwowe Ratownictwo Medyczne

To prawda, system ratownictwa medycznego potrzebuje dodatkowych pieniędzy, ale równocześnie trzeba w nim dokonać poważnych zmian i poprawić jego efektywność. Nie wystarczy kupić nowe lub przemalować stare karetki. Prezentujemy analizę „Państwowe Ratownictwo Medyczne. Organizacja pracy systemu.” autorstwa Mgr piel. Piotr Bany-Moskal, Prof. dr hab. Michał Chmielewski, Prof. dr hab. Urszula Demkow, Dr n. med. Przemysław Duda, Stud. med. Grzegorz Kardas, Dr n. med. Małgorzata Leźnicka, Dr n. farm Piotr Merks, Dr hab. Cezary Pakulski, Dr hab. Marian Simka, Dr hab. Dawid Sześciło, Prof. dr hab. Piotr Wiland, która jest rozszerzeniem analizy „Co po pandemii? Plan dla zdrowia.”

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Geriatria, opieka długoterminowa, opieka paliatywna

W świetle tych danych oczywiste jest, że rozwój geriatrii jest pożądany zarówno ze względów społecznych, jak i etycznych. Jest także korzystny ekonomicznie, jako że specjalistyczna opieka medyczna nad pacjentami geriatrycznymi przynosi wydłużenie okresu względnie dobrego stanu ich zdrowia, poprawę sprawności, odciążając system opieki zdrowotnej, zapewniając racjonalizację wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej i na farmakoterapię. Tymczasem dostęp seniorów do świadczeń w zakresie geriatrii jest w Polsce marginalny.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

Ludzie zdrowia. Godna praca, godna płaca

Prezentujemy analizę „Ludzie Zdrowia. Godna praca, godna płaca” autorstwa zespołu medycznego Instytutu Strategii 2050. Analiza stanowi uzupełnienie i rozwinięcie raportu „Co po pandemii? Plan dla zdrowia” i zawiera propozycje poprawy warunków pracy, płacy i systemu kształcenia pracowników systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia #WiemyJak

Co po pandemii? Plan dla zdrowia

W trzeciej fali pandemii nasz kraj znalazł się w światowej czołówce pod względem śmiertelności na Covid-19. Wskutek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło w Polsce łącznie 65 tys. osób. Ponadto, co jeszcze bardziej alarmujące w okresie od stycznia 2020 r. do kwietnia 2021 r. zmarło 50 tys. więcej osób z powodu innych chorób niż w analogicznym okresie w poprzednich latach. Związku z tym łącznie nadmiarowych zgonów było w naszym kraju ponad 115 tys., co uplasowało nas na niechlubnym trzecim miejscu w Unii. Wiele z tych osób prawdopodobnie dałoby się uratować. Niestety z powodu niewydolności systemu, nie miały dostępu do odpowiedniego leczenia.

Czytaj więcej
Udostępnij:
#ochrona zdrowia

List otwarty ekspertów Instytutu Strategie 2050 do Ministra Zdrowia

Na pogłębiający się od lat kryzys w polskim systemie ochrony zdrowia nakłada się dramatyczna sytuacja związana z pandemią. Aby chronić życie i zdrowie polskich obywateli potrzebne są nadzwyczajne działania systemowe, które zapewnią efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami.

Czytaj więcej
Udostępnij: