Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego

Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego

Udostępnij:

Właściwie określona polityka naukowa Polski powinna chronić i wspierać wolne od nacisków
politycznych prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, których celem jest dążenie do
prawdy. Jej zadaniem jest też wzmacnianie autonomii szkół wyższych tak, aby mogły one
kształtować swoją strukturę i programy badawcze oraz prowadzić kształcenie w oparciu o ich
specyfikę naukową i regionalną.

Przedstawiamy Uwagi do Narodowego Programu Kopernikańskiego autorstwa dr inż. Jakub Chabik; n. med. Michał Chmielewski; dr n. biol. lek. Przemysław Duda; r.pr. Emil Rojek; dr inż Piotr Szmytkiewicz z regionalnego oddziału Instytutu Strategie 2050

Udostępnij:

Zobacz również