Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Stanowisko zespołu medycznego Instytutu Strategie 2050 w sprawie ratowania życia polskich obywateli w trakcie pandemii
#ochrona zdrowia

Stanowisko zespołu medycznego Instytutu Strategie 2050 w sprawie ratowania życia polskich obywateli w trakcie pandemii

Udostępnij:

W nadchodzącym tygodniu przekroczona zostanie liczba 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-19 w Polsce i zapewne kolejnych 100.000 zgonów nadmiarowych związanych z pogorszeniem się lub brakiem dostępu do jednostek ochrony zdrowia. W 2021 roku przekroczona została kolejna epidemiologiczna i demograficzna granica – 500 tysięcy zgonów rocznie w Polsce. Wielkimi krokami zbliża się do nas omikronowa piąta fala, która nałoży się na wciąż obecną falę czwartą pandemii. Wchodzimy w nią z zajętymi 19 tysiącami łóżek covidowych, przy określonej przez rządzących granicy wydolności systemu ochrony zdrowia na 35 tysięcy chorych hospitalizowanych. Jednocześnie w zakresie przeciwdziałania skutkom kolejnej fali pandemii nie dzieje się prawie nic. Ministerstwo Zdrowia i cały rząd Zjednoczonej Prawicy ponownie nie mają żadnego pomysłu na przyszłość. Trudno takim pomysłem nazwać obietnicę egzekwowania noszenia maseczek i straszenie penalizacją za ich nienoszenie.
Uważamy, że bezczynność w sprawie pandemii to narażanie na śmierć kolejnych dziesiątek tysięcy ludzi. Brak podjęcia działań przez Rząd RP to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia Polek i Polaków. Oto 10 kluczowych kroków, które według naszego zespołu powinny zostać podjęte dla skutecznej walki o zdrowie i życie polskich obywateli:

  1. Konieczna jest znaczna intensyfikacja promocji szczepień w formie ogólnopolskich kampanii – w mediach społecznościowych i publicznych oraz kampanii celowanych.

2. Politycy powinni świecić przykładem: należy wprowadzić obowiązek zaszczepienia posłów i senatorów.

3. Musimy chronić najbardziej narażonych. Należy wprowadzić obowiązek szczepień pracowników i współpracowników na umowach cywilnoprawnych jednostek opieki długoterminowej i placówek pomocy społecznej, nauczycieli i opiekunów w przedszkolach i żłobkach. Potrzebne jest wsparcie organizacji testów i szczepień dzieci w szkołach.

4. Uregulowanie wszystkich obostrzeń epidemiologicznych powinno mieć charakter ustawowy, a nie jak obecnie dokonywać się poprzez rozporządzenia.

5. Należy ścigać osoby wykonujące zawody medyczne, które szerzą nieprawdziwe treści dotyczące pandemii oraz szczepień, a także osoby wytwarzające oraz posługujące się fałszywymi certyfikatami szczepień.

6. Testy na COVID-19 powinny być darmowe i powszechnie dostępne. Środki na to powinny być zabezpieczone przez NFZ.

7. Niezbędna jest czasowa reorganizacja szpitali – w każdym województwie powinno działać kilka szpitali powiatowych oraz kilka wielospecjalistycznych, które będą dedykowane wyłącznie chorym bez COVID-19. Konieczne jest także prowadzenie dedykowanego systemu testowania przy przyjęciu do tych szpitali. Konieczna jest także ochrona łóżek deficytowych specjalizacji np. onkologii czy rehabilitacji. Należy uruchomić wszystkie szpitale tymczasowe w celu zachowania dostępu do leczenia dla osób chorych na inne niż COVID-19 choroby.

8. Trzeba wprowadzić transparentny i sprawiedliwy system delegowania do pracy przy COVID-19 pielęgniarek, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia. System delegowania nie może opierać się na arbitralnych, nie zrozumiałych dla pracowników decyzjach wojewodów.

9. Konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie przepisów umożliwiających pracodawcom i usługodawcom weryfikację zaszczepienia pracowników.

10. Rząd powinien wydać jasne rekomendacje dotyczące przestrzegania w kościołach przepisów sanitarnych (limity, dezynfekcja, dystans, maseczki) oraz wydawania komunii wiernym na rękę.

Wyrażamy nasze głębokie przekonanie, że poza koniecznością jak najpilniejszego podjęcia działań ratując życie, potrzebne jest też upamiętnienie naszych zmarłych rodaków. 200 tysięcy osób, których nie ma wśród nas, to ogromna strata dla ich rodzin i dla całej wspólnoty narodowej. Ta strata musi zostać godnie upamiętniona.

Michał Chmielewski– profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Lekarz, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Autor i współautor ponad 90 publikacji, kilkunastu rozdziałów w polskich i zagranicznych podręcznikach medycznych. Kierownik i wykonawca projektów naukowych, laureat licznych nagród naukowych.

Urszula Demkow– profesor doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec, specjalista chorób wewnętrznych, alergologii, immunologii, diagnostyki laboratoryjnej. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Laboratorium Covid. Prezes Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Delegat narodowy UEMS. Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny grantów naukowych. Autorka ponad 300 publikacji naukowych, monografii, kierownik i wykonawca wielu grantów krajowych i zagranicznych. Członkini Kolegium Ekspertów i szefowa zespołu medycznego Instytutu Strategii 2050.

Małgorzata Leźnicka– doktor nauk medycznych, adiunkt, kierownik specjalizacji w dziedzinie zdrowie publiczne UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Nauk Społecznych i Medycznych. Była Kierownik Biura Zdrowia Publicznego w Departamencie Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Prezes Stowarzyszenia Health is trendy i fundator Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Koordynator programu „Problem Solving for Better Health” w województwie kujawsko –pomorskim. Autorka wielu programów polityki zdrowotnej.

Grzegorz Kardas– student 6 roku medycyny, badacz astmy i alergii z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje zarówno w warunkach klinicznych, jak i laboratoryjnych. Alumn programu „Liderzy Ochrony Zdrowia 2020” Fundacji im. Lesława Pagi. Redaktor portalu internetowego Będąc Młodym Lekarzem. Był Przewodniczącym Studenckiego Towarzystwo Naukowego na Uniwersytecie Medyczny w Łodzi.

Cezary Pakulski– doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz i nauczyciel akademicki, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM oraz lekarz kierujący oddziału intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej, współorganizował Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w województwie zachodniopomorskim. Członek Okręgowej Rady w Szczecinie i jej prezydium – VI kadencja. Inicjator i współorganizator Centrum Urazowego dla Dorosłych i Centrum Urazowego dla Dzieci w SPSK nr 1 w Szczecinie. Obecnie wiceprezes i członek zarządu Stowarzyszenia Plac Solidarności.

Marian Simka– doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista angiolog. Kierownik Zakładu Anatomii na Uniwersytecie Opolskim. Jest autorem około 200 publikacji w zakresie chorób naczyń, leczenia ran i chirurgii naczyniowej.

Piotr Wiland– profesor zwyczajny z dziedziny nauk medycznych, lekarz, reumatolog i specjalista chorób wewnętrznych, nauczyciel akademicki. Pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pełnił funkcję Konsultanta Krajowego z dziedziny reumatologii oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Autor wielu publikacji naukowych, monografii książkowych z dziedziny reumatologii, chorób wewnętrznych oraz pogranicza immunologii, genetyki i badań nad lekami.

Miłosława Zagłoba– radca prawny, stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w transgranicznej obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i negocjacjach. Jest certyfikowanym menedżerem projektów. Od ponad dwudziestu lat działa na rzecz organizacji pozarządowych. Wykłada prawo dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Udostępnij:

Zobacz również