Wyszukaj:

Popularne tagi:

audio Europa media ochrona zdrowia prawo Ukraina wideo

Diagnostyka Laboratoryjna
#ochrona zdrowia

Diagnostyka Laboratoryjna

Udostępnij:

Badania laboratoryjne stanowi najtańsze źródło informacji medycznej – są podstawą około 60% decyzji lekarskich, a generują średnio tylko 3,3% kosztów opieki zdrowotnej (od 0,02% do 6,3% – wg kontroli NIK w latach 2015 – 2016r.), co czyni je jednym z ważniejszych czynników decydujących o skuteczności leczenia i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia.

Program naprawy Diagnostyki Laboratoryjnej w Polsce.

 1. Urealnienie wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych i innych pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych. Proponowana siatka płac znajduje się w dokumencie „Ludzie zdrowia”.
 2. Wprowadzenie bezpłatnego dl diagnostów szkolenia specjalizacyjnego, na podobnych zasadach jak dla lekarzy.
 3. Przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na kadrę medyczną w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, w tym genetycznej, i podjęcie skutecznych działań ukierunkowanych na edukację i uzupełnianie niedoboru tej kadry medycznej.
 4. Przygotowanie rozwiązań systemowych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej, zapewniających optymalne wykorzystanie badań i właściwe finansowanie (zwiększenie nakładów finansowych, wyłączenie ze stawki kapitacyjnej), w tym do celów profilaktycznych w POZ.
 5. Stworzenie powszechnie obowiązującego systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, powiązanego z oceną jakości badań.
 6. Powołanie państwowego organu kontrolnego nadzorującego laboratoria medyczne, w tym genetyczne funkcjonującego  ramach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 7. Stworzenie rejestru badań laboratoryjnych przez płatnika (NFZ).
 8. Określenie sposobu kalkulacji kosztów badań laboratoryjnych, co stworzy narzędzie do ich wyceny tak, aby szpitale mogły prowadzić rachunek kosztów określając jakość i koszty pracy własnych laboratoriów.
 9. Przygotowanie listy profilaktycznych badań laboratoryjnych dostępnych dla każdego obywatela.
 10. Docelowo należy wprowadzić kontraktowanie badań laboratoryjnych przez NFZ.
 11. Uregulowanie prawne badań w miejscu opieki nad pacjentem (POCT).
 12. Wprowadzenie zakazu zdalnej autoryzacji badań laboratoryjnych przez osobę, która nie nadzorowała bezpośrednio ich wykonania.
 13. Nowelizacja i uzupełnienie przepisów prawnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej, w tym w zakresie diagnostyki genetycznej
 14. Stworzenie systemu opieki genetycznej, który określałby zasady: wykonywania badań genetycznych, poradnictwa genetycznego, ochrony danych genetycznych oraz bankowania i wykorzystania materiału genetycznego.
 15. Wdrożenie kompleksowego systemu kontroli podmiotów leczniczych działających w obszarze badań genetycznych pod kątem bezpieczeństwa tych badań.
 16. Refundacja badań genetycznych wykonywanych w chorobach nienowotworowych, szczególnie u dzieci chorych na choroby rzadkie i ciężkie choroby o nieznanym podłożu.
 17. Poszerzenie katalogu świadczeń genetycznych i zwiększenie finansowania zarówno w zakresie poradnictwa genetycznego, jak i diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych, w tym wprowadzenie nowych świadczeń do Koszyka (aCGH i NGS po ich wycenie przez AOTMiT).
 18. Umieszczenie diagnostyki genetycznej we programie „Strategia Onkologiczna”.
 19. Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomość społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa badań genetycznych.

Powyższe rekomendacje pomogą  obywatelom uzyskać dostęp do wysokiej jakości badań diagnostycznych oraz wprowadzić odpowiednie narzędzia finansowania i nadzoru co pozwoli na skuteczniejsze leczenie chorych oraz zmniejszenie wydatków w ochronie zdrowia poprzez zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnym stadium.

Udostępnij:

Zobacz również