Wydarzenie: Wysłaliśmy listy od Szymona Hołowni do organizacji eksperckich i liderów partii politycznych z zaproszeniem do udziału w konsultacjach założeń do ustawy o jawności finansowania działalności politycznej (22-23 IX)

22 i 23 września przesłaliśmy listy od Szymona Hołowni do siedemnastu organizacji eksperckich i liderów trzynastu partii zasiadających w Parlamencie RP z zaproszeniem do udziału w konsultacjach założeń do ustawy o jawności finansowania działalności politycznej. Liczymy na merytoryczną i konstruktywną dyskusję. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostały skierowane do następujących organizacji: Akcja Demokracja, Centrum Edukacji Europejskiej, Fundacja Batorego, Fundacja ePaństwo, Fundacja Panoptykon, Fundacja Pole Dialogu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Klub Jagielloński, Komitet Obrony Demokracji, Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, Mamprawowiedziec.pl, Obywatele RP,  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Konsultacje skierowane są do wszystkich i każdy zainteresowany będzie mógł się wypowiedzieć na temat do 9 października poprzez formularz na naszej stronie.