Wydarzenie: Rozpoczynamy konsultacje społeczne założeń do ustawy o jawności finansowania działalności politycznej (17 IX)

17 września rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące założeń do ustawy „O jawności finansowania działalności politycznej”. Konsultacje potrwają do 9 października 2020 r.

Co roku z kieszeni podatników na biura posłów i senatorów, kluby parlamentarne i koła poselskie oraz partie polityczne wydawanych jest ponad 180 mln zł. Zdobycie informacji, na co konkretnie przeznaczane są te środki jest bardzo trudne, a często – zupełnie niemożliwe. Musimy to zmienić.

Listy z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zostaną w najbliższym czasie rozesłane przez Szymona Hołownię do liderów partii politycznych, a także do organizacji zajmujących się na co dzień tą problematyką. 

Konsultacje skierowane są do wszystkich i każdy zainteresowany będzie mógł się wypowiedzieć na temat poprzez formularz na naszej stronie – wystarczy kliknąć “Weź udział w konsultacjach”!