Podsumowanie wydarzenia „Co po pandemii? Okrągły stół o zdrowiu.”

We wtorek, 29 czerwca 2021 roku odbyła się kolejna debata organizowana przez Instytut Strategie 2050 z cyklu #WiemyJak. Przedmiotem dyskusji były dokumenty programowe z zakresu ochrony zdrowia: ogólny Co po pandemii? Plan dla zdrowia oraz 7 szczegółowych m.in o Opiece psychiatrycznej oraz psychologiczno-psychiatrycznej, Mapach Potrzeb Zdrowotnych czy Geriatrii, opiece długoterminowej, opiece paliatywnej. Wszystkie analizy zostały opublikowane na stronie Instytutu.

Debatę prowadziła szefowa zespołu medycznego Instytutu prof. Urszula Demkow, która na wstępnie podkreśliła, że nasz program jest dosyć kompleksowy i odróżnia go to od jednostkowych, incydentalnych, chaotycznych zmian wprowadzanych do systemu przez różne ekipy, nadrzędnym jego celem jest poprawa stanu zdrowia Polaków oraz skuteczne leczenie chorób, jak i zespolenie na nowo systemu ochrony zdrowia i skoordynowanie jego działań. Prof. Demkow zaznaczyła, że to dopiero połowa programu i że planowane są kolejne publikacje m.in o zdrowiu publicznym, instytucjach centralnych systemu ochrony zdrowia czy o stomatologach i diagnostach laboratoryjnych.

Na debacie Polskę 2050 reprezentował prof. Wojciech Maksymowicz, który zaznaczył, że nie da się wprowadzać zmian bez polityków, „moje doświadczenie wskazuje na to, że nawet najlepsze rozwiązania, wzorcowe dla wszystkich, jeżeli nie będą miały przełożenia na polityków, którzy będę przekonaniu, żeby je wdraża, albo żeby nie ich psuć, to nic z tego nie będzie”. Ponadto, jak podkreślił prof. Maksymowicz, powodem dla którego dołączył do Ruchu Szymona Hołowni była zbieżność jego postulatów w zakresie ochrony zdrowia z postulatami zawartymi w analizach Instytutu Strategie 2050, choćby taki jak ustawienia pacjenta w centrum systemu.

Z ramienia Instytutu Strategie 2050 w debacie wystąpił współautor analizy prof. Cezary Pakulski, który przedstawił główne propozycje dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Na wstępie podkreślił, że ma świadomość tego, że Polska ochrona zdrowia i zatrudnieni w niej ludzie zdrowia nie przetrwają kolejnego trzęsienia ziemi towarzyszącemu budowaniu systemu od początku. Dlatego w naszych propozycjach staramy się kontynuować obecnie już realizowane dobre pomysły. Następnie pokrótce omówił część propozycji zawartych w analizach, zaznaczył, że podstawą rekomendacją, która się przewija w niemal w tych wszystkich dokumentach jest przywrócenie właściwej piramidy świadczeń i kosztów, w której to piramidzie elementem najważniejszym ma stać się Podstawowa Opieka Zdrowotna i lekarz POZ, który przez nasz został określony lekarzem odpowiedzialnym, bo odpowiada za swoich pacjentów. Pacjent powinien stać się najważniejszym obiektem troski tego systemu, a placówki opieki zdrowotnej powinny być w centrum kompleksowej opieki nad tym pacjentem. Chcielibyśmy, aby ta kompleksowa podstawowa opieka zdrowotna, według zaproponowanych przez nas zasad, okazała się lepszą wersją obecnie nielicznie działających i tylko w ramach pilotażu jednostek POZ+. Ponadto w dokumentach tych zostało zaproponowane, aby w jednostce kompleksowego POZ zmniejszyć liczbę pacjentów, którymi opiekuje się jeden lekarz, z 2500 do 1500, wprowadzi zasadę wynagrodzenia za efekt, rozszerzy koszyka świadczeń i diagnostyki o nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne i zadania z zakresu działań profilaktycznych i prozdrowotnych. Ponadto w propozycjach tych postulowane jest utworzenie nowej instytucji Lokalnego Domu Zdrowia na poziomie powiatu i miasta na prawach powiatu, który miałby skupiać w jednym miejscu świadczenia z wielu zakresów medycznych w zależności od map potrzeb zdrowotnych oraz możliwości jednostek samorządu terytorialnego.

Następnie w dyskusji wypowiedzieli się specjaliści i przedstawiciele zawodów medycznych.
prof. Stanisława Golinowska z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych pochwaliła zawarte w analizach tezy i m.in poparła dowartościowanie stosunkowo nowych instytucji systemu ochrony zdrowia, które sprawdziły się w wielu krajach na świecie, wprowadzenie opieki długoterminowej, ale jako instytucji z odrębnym finansowaniem, ponieważ realizuje także funkcje opiekuńcze. Podkreśliła także wagę ratownictwa medycznego, dla którego propozycje przedstawiliśmy w osobnym dokumencie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Na zakończenie prof. Golinowski zapowiedziała, że prześlę także szczegółowe uwagi krytyczne do analiz.

prof. Iwona Kowalska Bobko z Instytutu Zdrowia Publicznego UJ przychyliła się do propozycji utworzenia Lokalnego Domu Zdrowia: bardzo mi się podoba ta koncepcja, uważam, że powinna być ona rozwijana i to nowe miejsce samorządu powiatowego w ochronie zdrowia jest po prostu niezwykle istotne do dopracowania w szczegółach. Wskazała na konieczność głębszego pochylenia się nad kwestią rehabilitacji, która jak podkreśliła stanie się niezwykle ważnym obszarem udzielanych świadczeń zdrowotnych w kontekście powikłań po covidowych. Ponadto prof. Kowalska-Bobko zarekomendowała dodanie koordynacji populacyjnej, która jest niekoniecznie skoncentrowana na jednej jednostce chorobowej, ale obejmuje określoną populacje i wielochorobowość.

prof. Christoph Sowada z Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, IZP UJ odniósł się do analizy Finanse systemu, która w dużej mierze odnosi się do wyceny świadczeń i do koszyka, jak zaznaczył: dla mnie to jest akurat podstawa, my musimy zrobić coś z koszykiem żeby on był realistyczny. Ponadto podkreślił, że „niezależnie jak bardzo byśmy uczynili ten sektor już teraz efektywnym, wiemy, że jest on kompletnie nie dofinansowany i potrzebne są bardzo poważne środki dodatkowe. Państwo zwracacie tutaj uwagę na wiodąca pozycje ubezpieczenia zdrowotnego, ja się absolutnie z tym zgadzam, w mojej opinii powinniśmy minimalizować świadczeń zdrowotnych z budżetu państwa, dlatego, że jak widzimy Minister Zdrowia bardzo często i w prawie każdym rządzie przegrywa z Ministrem Finansów. Zwrócił uwagę, że nie tyle należy rozważyć zweryfikowanie systemu rozmaitych przywilejów dotyczących opłacania składki zdrowotnej, co on musi absolutnie zostać zmieniony, ponieważ już nawet nie chodzi o to, żeby zebrać więcej pieniędzy, tylko żeby uczynić to nasze ubezpieczenie solidarnym.

prof. Izabella Uchmanowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu poparła koncepcje pielęgniarki jako koordynatora, zaznaczając że trzeba byłoby wtedy obniżyć liczbę pacjentów przypadających na pielęgniarkę do 2,5 tys. Zwróciła także uwagę na niewykorzystany potencjał absolwentów zdrowia publicznego.

Andrzej Zapaśnik z Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej uznał, że nie wystarczająco w tych dokumentach została poruszona kwestia edukacyjna pacjenta, którą mogliby się zająć dietetycy, psychologowie czy absolwenci zdrowia publicznego. Zgodził się z opinią, że nie zostały wyczerpane w całości zadania, które: chcielibyśmy w POZ realizować. Potrzebna jest dalsza integracja POZ z poziomem zwłaszcza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Piotr Żakowiecki z Polityki Insight odniósł się do samego kształt analizy Recepta na zdrowie i podkreślił, że jeżeli ma być to dokument flagowy, który ma być pewną strategią łącząca różne elementy Państwa wizji, myślę, że warto byłoby się pokusić o jakąś formę mapy drogowej, czyli ułożenia pewnych elementów Państwa wizji pod kontem harmonogramów, możliwości ich wdrożenia i takiego bardziej strategicznego podejścia, co można by uznać za szybkie zwycięstwo, jakie elementy systemu są np. bardzo uwierające, które mógłby wyzwolić pewne zasoby.

Uczestnicy wyrazili ogólne aprobatę dla większości zaproponowanych zmian w analizach, a część uczestników zapowiedziała również przesłanie dodatkowych uwag na piśmie. Andrzej Zapaśnik życzył Ruchowi Polska 2050, żeby dochodził do realizacji swoich pomysłów, nie w drodze konfrontacji, ale w porozumieniu z innymi siłami politycznymi. A Piotr Żakowiecki zaznaczył, że jako pacjent i obywatel: bardzo kibicuje Państwa pracy, bo jest ona dość wyjątkowa, na tle tego co na scenie politycznej się dzieje.

Na zakończenie prof. Urszula Demkow podziękował uczestnikom za udział w debacie i zapoznanie się z dokumentami i podkreśliła, że jest takie ładne stwierdzenie na koniec, że władza powinna być rozliczalna, a być może i Minister Zdrowia powinien rozliczać się co roku przed parlamentem.

Całą debatę można obejrzeć klikając w przycisk. Zapraszamy także do wzięcia udziału w konsultacjach i wysłania na adres: konsultacje@strategie2050.pl swoich uwag.

Interesujące? Udostępnij!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter