Liderzy 2050

Szkoła na pokolenie, nie na semestr. Liderzy 2050 to program szkoleń przeznaczony dla liderów wojewódzkich i powiatowych Ruchu Polska 2050. Jest to cykl warsztatów, mających na celu doskonalenie umiejętności organizacyjnych, zarządczych, komunikacyjnych, a także poszerzenie wiedzy o współczesnym świecie. Uczymy tego, co jest w dzisiejszych czasach potrzebne do efektywnego i profesjonalnego zaangażowania w sferze publicznej.