Koordynator krajowy

adam rudawski

KOORDYNATOR krajowy

Doktor nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczony menedżer. Dyrektor marketingu wprowadzający na rynek markę Komfort SA (1992-1994). Założyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie (2000-2011). Wieloletni członek i prezes zarządu publicznego Radia Szczecin, które w latach 2011-2016 osiągnęło pozycję lidera słuchalności w Szczecinie, zwiększając czterokrotnie liczbę słuchaczy. Z pasji do radia napisał i obronił doktorat, jedną z niewielu w Polsce dysertacji dotyczących rynku medialnego.

a.rudawski@strategie2050.pl

Koordynatorzy regionalni

JACEK BARTMIŃSKI

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. MAZOWIECKIM

Prawnik, historyk sztuki, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Akademii Leona Koźmińskiego (rachunkowość i finanse). Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego, likwidator i doradca restrukturyzacyjny. Były doradca Ministra Finansów i wicedyrektor departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK. Kierował nadzorem korporacyjnym i logistyką. Były członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek. Jako dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki zajmował się analizą, tworzeniem i stosowaniem prawa (w tym OSR). Pszczelarz i prosument.

mazowieckie@strategie2050.pl

Norbert Brzostowski

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. PODLASKIM

Absolwent chemii oraz zarządzania i marketingu, z zawodu analityk zjawisk społeczno-gospodarczych i specjalista ds. strategicznego rozwoju samorządów, trener, nauczyciel akademicki, społecznik. Przez 10 lat pracował na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, od 20 lat w branży konsultingowej. Zajmuje się realizacją badań i opracowywaniem analiz strategicznych dla firm i samorządów oraz analizami techniczno-ekonomicznymi wykonalności inwestycji. Realizator ponad 50 badań społ.-gosp., autor lub współautor ponad 100 programów i strategii dla samorządów oraz około 500 studiów wykonalności inwestycji.

podlaskie@strategie2050.pl

Sławomir Drelich

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Politolog i etyk, dr nauk o polityce. Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wicedyrektor i nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Publicysta i komentator periodyku „Liberté”. Naukowo zajmuje się myślą polityczną (populizmem, liberalizmem i libertarianizmem), dyskursem publicznym i etyką życia publicznego. Jako specjalista w zakresie edukacji jest autorem podręczników do wiedzy o społeczeństwie oraz twórcą szeregu ekspertyz i analiz. Laureat przyznawanego przez Fundację tygodnika „Polityka” stypendium „Zostańcie z nami!” (2010) oraz nagrody Rzecznika Praw Dziecka (2012). Wielbiciel górskich wędrówek, książek i kultury włoskiej.

kujawsko-pomorskie@strategie2050.pl

Grzegorz Kardas

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. łódzkim

Lekarz i nauczyciel akademicki zawodowo związany z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu alergii i astmy. Pracuje zarówno w warunkach klinicznych, jak i laboratoryjnych. Felietonista i komentator polityki zdrowotnej dla portalu Będąc Młodym Lekarzem. Alumn programu „Liderzy Ochrony Zdrowia” Fundacji im. Lesława Pagi. Współautor Planu Dla Polski – „Co po pandemii – Plan dla Zdrowia”. Był Przewodniczącym Studenckiego Towarzystwo Naukowego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Pasjonat żeglarstwa i numizmatyki.

lodzkie@strategie2050.pl

Robert Klonowski

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. wielkopolskim

Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego w Warszawie, menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Strażak w stanie spoczynku Państwowej Straży Pożarnej. Stopień służbowy: starszy brygadier. W branży UE od 2003 roku. Autor dwóch projektów modelowych dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Współtwórca projektu „Firefighters Plus”. Nauczyciel oraz tłumacz jęz. angielskiego. Współautor angielsko-polskiego, polsko-angielskiego „Słownika ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego”.

wielkopolskie@strategie2050.pl

Małgorzata kotowska

KOORDYNATORka INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. opolskim

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (specjalizacja Ekonomika Przedsiębiorstw), wykształcenie poszerzała na studiach podyplomowych: Mediacje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podatki na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo związana z finansami, podatkami. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w instytucji finansowej. Obecnie zajmuje się finansami i rachunkowością w branży rolniczej. Prowadzi wraz z mężem rodzinne gospodarstwo rolne. Mediator w Stowarzyszeniu Polska 2050.

opolskie@strategie2050.pl

julita miłosz-augustowska

KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. zachodniopomorskim

Ukończyła politologię i europeistykę oraz germanistykę na Uniwersytecie Szczecińskim, od ponad 17 lat pracuje w samorządzie województwa, gdzie trafiła z sektora organizacji pozarządowych do zespołu wdrażającego w życie ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przeszła wszystkie szczeble kariery urzędniczej z obszaru społeczeństwa obywatelskiego przez współpracę międzynarodową, a obecnie specjalizuje się w dziedzinie gospodarki przestrzennej, gdzie łączy dotychczasowe kompetencje w projektach wdrażania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych, udziela się w międzynarodowych gremiach i kooperacjach, z którymi zrealizowała projekty szkoleniowe niemal we wszystkich krajach UE i Europy Wschodniej.

zachodniopomorskie@strategie2050.pl

Bartosz Nowicki

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. warmińsko-mazurskim

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych, w których realizował wiele projektów wojewódzkich i ogólnopolskich. Zawodowo zajmuje się prawem karnym. Związany jest ze stowarzyszeniem zajmującym się wychowaniem dzieci i młodzieży. Interesuje się dostępem do informacji publicznej jako prawem człowieka.

warminsko-mazurskie@strategie2050.pl

Małgorzata Rabenda

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. lubuskim

Absolwentka matematyki i informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim, diagnozy i terapii pedagogicznej w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej, zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz przywództwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowana trenerka i coach, specjalistka terapii kognitywnej (The Feuerstein Institute), International Values Consultant (Lambent coaching), Ekspertka Personalnego Rozwoju Organizacji, Microsoft Certified Educator, Microsoft innovative Educator Expert. Autorka i realizatorka wielu programów szkoleniowych z zakresu nowych technologii, kompetencji kluczowych i przywództwa. Wpisana na listę 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w latach 2019 i 2020.

lubuskie@strategie2050.pl

Emil Rojek

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. pomorskim

Radca prawny i urzędnik samorządowy, w latach 2001-2006 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawodowo i prywatnie związany z Pomorzem. Prowadzi nadzór i opiekę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca i autor szeregu szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, prawa środowiska i gospodarki nieruchomościami. Autor wielu komentarzy do projektów ustaw i uczestnik prac rządowych i samorządowych w procesach stanowienia prawa z zakresu administracji publicznej i środowiska. 

pomorskie@strategie2050.pl

Arkadiusz rOJEWSKi

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. dolnośląskim

Absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i menedżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stażysta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. i finalista Akademii Miast Przyszłości prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.  Interesuje się geopolityką oraz rozwojem kolei jako przyjaznego dla środowiska środku transportu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

dolnoslaskie@strategie2050.pl

Łukasz Sieduszewski

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. Lubelskim

Absolwent budownictwa na Politechnice Lubelskiej. Po ukończeniu studiów przez pięć lat pracował w największej w Polsce firmie budowlanej, a od trzech lat związany jest z branżą IT. Laureat w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na kierunkach Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska, zorganizowanej przez Politechnikę Lubelską wspólnie z Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W przeszłości uprawiał sportowo taniec towarzyski zdobywając najwyższą międzynarodową klasę S w tańcach standardowych oraz najwyższa polską klasę A w tańcach latynoamerykańskich. 

lubelskie@strategie2050.pl

Barbara Sługocka-Wilk

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. podkarpackim

Logopeda, terapeuta słuchu i mowy, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel akademicki i edukator zewnętrzny (PWSZ w Krośnie, POEN w Jaśle). Prowadzi Pracownię Terapii Logopedycznej i Psychostymulacji. Od 10 lat organizator i kierownik obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, m.in. międzynarodowego obozu dla dzieci po przeszczepie nerki w Krakowie CAMP KREW 2016. Wieloletni działacz społeczny.

podkarpackie@strategie2050.pl

Marcin Walas

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. małopolskim

Doktor nauk matematycznych z zakresu informatyki ze specjalnością sztuczna inteligencja. Zawodowo związany z branżą IT. Doświadczony lider interdyscyplinarnych zespołów badawczo-rozwojowych projektów z zakresu rozumienia języka, komunikacji człowiek-komputer oraz przetwarzania mowy, wdrożonych na rynku międzynarodowym. Ekspert językoznawstwa komputerowego i analizy danych. Społecznie wieloletni harcerz i współorganizator obozów dla dzieci i młodzieży. Fascynat języków obcych, nowych technologii, filozofii, miłośnik dzieł Samuela Becketta i José Saramago.

malopolskie@strategie2050.pl

Tomasz Wawak

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. śląskim

Doktor nauk o polityce, radny Miasta Bielska-Białej, zawodowo związany z branżą IT. W pracy doktorskiej badał zachodnie partie socjaldemokratyczne i państwa dobrobytu. Swoją działalność społeczną rozpoczął jako najmłodszy w mieście przewodniczący rady osiedla, upominając się o zwiększenie ich kompetencji, a także jako działacz antysmogowy. Zwolennik nowoczesnego państwa dobrobytu i polityki opartej na decentralizacji. W ramach regionalnego Instytutu Województwa Śląskiego koordynuje m. in. zespoły analityczne zajmujące się samorządem terytorialnym oraz transformacją energetyczną. 

slaskie@strategie2050.pl