Koordynator krajowy

adam rudawski

KOORDYNATOR krajowy

Doktor nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczony menedżer. Dyrektor marketingu wprowadzający na rynek markę Komfort SA (1992-1994). Założyciel i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie (2000-2011). Wieloletni członek i prezes zarządu publicznego Radia Szczecin, które w latach 2011-2016 osiągnęło pozycję lidera słuchalności w Szczecinie, zwiększając czterokrotnie liczbę słuchaczy. Z pasji do radia napisał i obronił doktorat, jedną z niewielu w Polsce dysertacji dotyczących rynku medialnego.

a.rudawski@strategie2050.pl

Koordynatorzy regionalni

JACEK BARTMIŃSKI

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. MAZOWIECKIM

Prawnik, historyk sztuki, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Akademii Leona Koźmińskiego (rachunkowość i finanse). Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego, likwidator i doradca restrukturyzacyjny. Były doradca Ministra Finansów i wicedyrektor departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK. Kierował nadzorem korporacyjnym i logistyką. Były członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek. Jako dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki zajmował się analizą, tworzeniem i stosowaniem prawa (w tym OSR). Pszczelarz i prosument.

mazowieckie@strategie2050.pl

Norbert Brzostowski

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. PODLASKIM

Absolwent chemii oraz zarządzania i marketingu, z zawodu analityk zjawisk społeczno-gospodarczych i specjalista ds. strategicznego rozwoju samorządów, trener, nauczyciel akademicki, społecznik. Przez 10 lat pracował na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, od 20 lat w branży konsultingowej. Zajmuje się realizacją badań i opracowywaniem analiz strategicznych dla firm i samorządów oraz analizami techniczno-ekonomicznymi wykonalności inwestycji. Realizator ponad 50 badań społ.-gosp., autor lub współautor ponad 100 programów i strategii dla samorządów oraz około 500 studiów wykonalności inwestycji.

podlaskie@strategie2050.pl

Marek grzywna

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. świętokrzyskim

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na wydziale budownictwa lądowego
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedsiębiorca – od ponad dwudziestu lat związany głównie z branżą IT oraz budowlaną. Prywatnie ojciec trójki dzieci, żeglarz amator. Pozostałe pasje: narciarstwo, nurkowanie, motocykle.

swietokrzyskie@strategie2050.pl

Małgorzata kotowska

KOORDYNATORka INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. opolskim

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Rolniczej we Wrocławiu (specjalizacja Ekonomika Przedsiębiorstw), wykształcenie poszerzała na studiach podyplomowych: Mediacje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podatki na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawodowo związana z finansami, podatkami. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w instytucji finansowej. Obecnie zajmuje się finansami i rachunkowością w branży rolniczej. Prowadzi wraz z mężem rodzinne gospodarstwo rolne. Mediator w Stowarzyszeniu Polska 2050.

opolskie@strategie2050.pl

mateusz lato

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. dolnośląskim

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W 2021r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej na kierunku „Zarządzanie własnością intelektualną w biznesie” broniąc pracę dyplomową omawiającą znaczenie kapitału ludzkiego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego wartość w kontekście przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego. Zwolennik decentralizacji władzy oraz wspierania różnorodności społeczeństwa jako czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu oraz szeroko rozumianemu dobrobytowi.

dolnoslaskie@strategie2050.pl

 

julita miłosz-augustowska

KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. zachodniopomorskim

Ukończyła politologię i europeistykę oraz germanistykę na Uniwersytecie Szczecińskim, od ponad 17 lat pracuje w samorządzie województwa, gdzie trafiła z sektora organizacji pozarządowych do zespołu wdrażającego w życie ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przeszła wszystkie szczeble kariery urzędniczej z obszaru społeczeństwa obywatelskiego przez współpracę międzynarodową, a obecnie specjalizuje się w dziedzinie gospodarki przestrzennej, gdzie łączy dotychczasowe kompetencje w projektach wdrażania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych, udziela się w międzynarodowych gremiach i kooperacjach, z którymi zrealizowała projekty szkoleniowe niemal we wszystkich krajach UE i Europy Wschodniej.

zachodniopomorskie@strategie2050.pl

Bartosz Nowicki

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. warmińsko-mazurskim

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych, w których realizował wiele projektów wojewódzkich i ogólnopolskich. Zawodowo jest analitykiem zajmującym się zarządzaniem ryzykiem. Związany jest ze stowarzyszeniem zajmującym się wychowaniem dzieci i młodzieży. Interesuje się dostępem do informacji publicznej jako prawem człowieka.

warminsko-mazurskie@strategie2050.pl

Małgorzata Rabenda

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. lubuskim

Absolwentka matematyki i informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim, diagnozy i terapii pedagogicznej w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej, zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz przywództwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowana trenerka i coach, specjalistka terapii kognitywnej (The Feuerstein Institute), International Values Consultant (Lambent coaching), Ekspertka Personalnego Rozwoju Organizacji, Microsoft Certified Educator, Microsoft innovative Educator Expert. Autorka i realizatorka wielu programów szkoleniowych z zakresu nowych technologii, kompetencji kluczowych i przywództwa. Wpisana na listę 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w latach 2019 i 2020.

lubuskie@strategie2050.pl

Emil Rojek

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. pomorskim

Radca prawny i urzędnik samorządowy, w latach 2001-2006 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawodowo i prywatnie związany z Pomorzem. Prowadzi nadzór i opiekę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca i autor szeregu szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, prawa środowiska i gospodarki nieruchomościami. Autor wielu komentarzy do projektów ustaw i uczestnik prac rządowych i samorządowych w procesach stanowienia prawa z zakresu administracji publicznej i środowiska. 

pomorskie@strategie2050.pl

Aleksandra rusinek

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. wielkopolskim

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Uczestniczka wymiany studenckiej na Universidade Nova w Lizbonie w obszarze nauk politycznych. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem projektami w firmie specjalizującej się w outsourcingu wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla klientów międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej oraz NATO. W kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni liderka regionalna w województwie wielkopolskim odpowiedzialna za prace zespołu kreatywnego oraz social media.

wielkopolskie@strategie2050.pl

Łukasz Sieduszewski

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. Lubelskim

Absolwent budownictwa na Politechnice Lubelskiej. Po ukończeniu studiów przez pięć lat pracował w największej w Polsce firmie budowlanej, a od trzech lat związany jest z branżą IT. Laureat w konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na kierunkach Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska, zorganizowanej przez Politechnikę Lubelską wspólnie z Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W przeszłości uprawiał sportowo taniec towarzyski zdobywając najwyższą międzynarodową klasę S w tańcach standardowych oraz najwyższa polską klasę A w tańcach latynoamerykańskich. 

lubelskie@strategie2050.pl

Barbara Sługocka-Wilk

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. podkarpackim

Logopeda, terapeuta słuchu i mowy, pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel akademicki i edukator zewnętrzny (PWSZ w Krośnie, POEN w Jaśle). Prowadzi Pracownię Terapii Logopedycznej i Psychostymulacji. Od 10 lat organizator i kierownik obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, m.in. międzynarodowego obozu dla dzieci po przeszczepie nerki w Krakowie CAMP KREW 2016. Wieloletni działacz społeczny.

podkarpackie@strategie2050.pl

Gabriela Sowa

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. małopolskim

Studentka zarządzania finansami i rachunkowością na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w małopolskim sztabie Szymona Hołowni w kampanii prezydenckiej, odpowiadając w nim za organizację spotkań, agitację, social media, budowanie strategii regionalnej. Doświadczenie zebrała jako event manager oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W pracy w Strategii 2050 specjalizuje się w analizie danych i koordynowaniu analiz regionalnych.

malopolskie@strategie2050.pl

Tadeusz Trocikowski

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Doktor nauk ekonomicznych (dr hab.), DESc., doktor nauk o zarządzaniu, DMSc., wieloletni praktyk w zakresie problematyki funduszy europejskich wykorzystywanych na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Ekspert w dziedzinie komercjalizacji wiedzy, innowacji i technologii w projektach B+R. Promotor międzynarodowej współpracy gospodarczej z partnerami z Europy Środkowo – Wschodniej i Azji. Autor szeregu opracowań naukowych z zakresu zarządzania działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. Pomysłodawca i wykonawca modelu biznesowego „Innowacyjny Start – up. – szansą na rozwój przedsiębiorczości akademickiej”. Członek społeczności Polska Innowacyjna oraz Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

kujawsko-pomorskie@strategie2050.pl

Tomasz Wawak

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. śląskim

Doktor nauk o polityce, radny Miasta Bielska-Białej, zawodowo związany z branżą IT. W pracy doktorskiej badał zachodnie partie socjaldemokratyczne i państwa dobrobytu. Swoją działalność społeczną rozpoczął jako najmłodszy w mieście przewodniczący rady osiedla, upominając się o zwiększenie ich kompetencji, a także jako działacz antysmogowy. Zwolennik nowoczesnego państwa dobrobytu i polityki opartej na decentralizacji. W ramach regionalnego Instytutu Województwa Śląskiego koordynuje m. in. zespoły analityczne zajmujące się samorządem terytorialnym oraz transformacją energetyczną. 

slaskie@strategie2050.pl