Koordynatorzy regionalni

Jesteśmy obecni we wszystkich województwach, w których działa Ruch Polska 2050. Wkrótce zaprezentujemy koordynatorów w poszczególnych regionach. Jeśli jesteś zainteresowany działaniami programowymi w Twoim regionie, wyślij wiadomość na kontakt@strategie2050.pl.

Tomasz Izydorczyk

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. dolnośląskim

Doktor telekomunikacji mobilnej. Jest absolwentem francuskiego Télécom ParisTech i duńskiego Uniwersytetu w Aalborgu. Prywatnie entuzjasta nowych technologii – 5G, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji – ich zastosowaniem i wpływem na otaczający nas świat.

dolnoslaskie@strategie2050.pl

Krystian Mierkiewicz

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. wielkopolskim

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent XV Szkoły
Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Wieloletni działacz organizacji
pozarządowych. Od kilkunastu lat zawodowo związany z branżą transportu
nienormatywnego w Europie. Prywatnie interesuje się problematyką państw
dalekiego wschodu.

wielkopolskie@strategie2050.pl

Emil Rojek

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. pomorskim

Radca prawny i urzędnik samorządowy, w latach 2001-2006 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawodowo i prywatnie związany z Pomorzem. Prowadzi nadzór i opiekę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca i autor szeregu szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, prawa środowiska i gospodarki nieruchomościami. Autor wielu komentarzy do projektów ustaw i uczestnik prac rządowych i samorządowych w procesach stanowienia prawa z zakresu administracji publicznej i środowiska. 

pomorskie@strategie2050.pl

Gabriela Sowa

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. małopolskim

Studentka zarządzania finansami i rachunkowością na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała w małopolskim sztabie Szymona Hołowni w kampanii prezydenckiej, odpowiadając w nim za organizację spotkań, agitację, social media, budowanie strategii regionalnej. Doświadczenie zebrała jako event manager oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W pracy w Strategii 2050 specjalizuję się w analizie danych i koordynowaniu analiz regionalnych.

malopolskie@strategie2050.pl

Agnieszka Tkacz-Chmielewska

Koordynatorka Instytutu Strategie 2050 w woj. opolskim

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła z wyróżnieniem w 2005 r. Od 2010 r.  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Po studiach pracowała w kancelarii radcy prawnego obsługującego podmioty sektora bankowego, a od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, prawie wspólnot mieszkaniowych oraz administracyjnym. Prowadzi także obsługę przedsiębiorców. Wykładała na opolskich uczelniach  przedmioty z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz administracyjnego, a także prowadziła zajęcia dla aplikantów radcowskich organizowanych przez OIRP w Opolu.

opolskie@strategie2050.pl

Tomasz Wawak

Koordynator Instytutu Strategie 2050 w woj. śląskim

Doktor nauk o polityce, radny Miasta Bielska-Białej, zawodowo związany z branżą IT. W pracy doktorskiej badał zachodnie partie socjaldemokratyczne i państwa dobrobytu. Swoją działalność społeczną rozpoczął jako najmłodszy w mieście przewodniczący rady osiedla, upominając się o zwiększenie ich kompetencji, a także jako działacz antysmogowy. Zwolennik nowoczesnego państwa dobrobytu i polityki opartej na decentralizacji. W ramach regionalnego Instytutu Województwa Śląskiego koordynuje m. in. zespoły analityczne zajmujące się samorządem terytorialnym oraz transformacją energetyczną. 

slaskie@strategie2050.pl

KAMIL KWIATKOWSKI

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. ŁÓDZKIM

Kontroler finansowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych grupach kapitałowych, szczególnie w zakresie dostarczaniu niezbędnych informacji kadrze zarządzającej. Specjalizuje się w procesach raportowania skonsolidowanego, finansów korporacyjnych oraz kontrolingu procesów produkcyjnych. Odpowiedzialny za wypracowywanie oraz wdrażanie rozwiązań związanych ze standaryzacją i automatyzacją raportowania w oparciu o rozwiązania business intelligence. Zajmuje się tematem kultury organizacyjnej w raportowaniu finansowym. Inicjator licznych projektów. Prywatnie związany z fundacją zajmującą się problemem bezdomności.

lodzkie@strategie2050.pl

JACEK BARTMIŃSKI

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. MAZOWIECKIM

Prawnik, historyk sztuki, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Akademii Leona Koźmińskiego (rachunkowość i finanse). Ekspert w zakresie nadzoru właścicielskiego, likwidator i doradca restrukturyzacyjny. B. doradca Ministra Finansów i wicedyrektor departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK. Kierował nadzorem korporacyjnym w ORLEN, LOT, Polimex-Mostostal i logistyką Policji. B. członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek (m.in. Totalizator, AMICA, KUKE, IKS Solino, Anwil). Jako dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki zajmował się analizą, tworzeniem i stosowaniem prawa (w tym OSR). Pszczelarz i prosument.

mazowieckie@strategie2050.pl

Izabela Ziętka

KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. LUBUSKIM

Absolwentka pedagogiki specjalnej i rewalidacji osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, neurologopedii klinicznej oraz wczesnej logopedii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ukończyła także liczne kursy i studia podyplomowe uprawniające do pracy z dziećmi z różnymi deficytami i niepełnosprawnościami, a także zarządzania oświatą. Dyrektor placówek oświatowych w Polsce i w Niemczech, wieloletni nauczyciel i pedagog, znający specyfikę pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych a także poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Entuzjastka nowoczesnych metod wychowania i nauczania.

lubuskie@strategie2050.pl

Hanna Rzadkosz-Florkowska

KOORDYNATORKA INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Absolwentka socjologii na UAM w Poznaniu. Pracowała na uczelni oraz w dziedzinie HR. Z drugiego zawodu dekoratorka. Po pracy działaczka społeczna, szczególnie zaangażowana w rewitalizację swojej społeczności lokalnej (Bydgoszcz Fordon). Autorka projektów animacyjnych. Prywatnie wielbicielka Wisły.

kujawsko-pomorskie@strategie2050.pl

Karol dąbrowski

KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE 2050 W WOJ. Lubelskim

Prawnik, socjolog, pracuje w Instytucie Nauk Prawnych UMCS w Lublinie. Swego czasu zdobył przygotowanie pedagogiczne, dwa stopnie języka migowego, dyplomy studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi i szkoły prawa niemieckiego. Pomaga organizacjom społecznym, przygotowując interwencje obywatelskie, opinie, ekspertyzy i opracowania z zakresu administracji publicznej, nauk prawnych, polityk publicznych. Hobbystycznie tłumacz języka niemieckiego i były wikipedysta. 

lubelskie@strategie2050.pl