Komentarz „Egzamin z języka polskiego jako obcego” Michalina Bojanowska

W analizie zwróciliśmy uwagę, że państwo polskie nakłada obowiązek posiadania urzędowego
poświadczenia znajomość języka polskiego jako obcego na osoby ubiegające się o uznanie za
obywatela polskiego i na cudzoziemców wnioskujących o zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego, jednak nie gwarantuje wystarczającej dostępność do egzaminów z języka
polskiego jako obcego, a cudzoziemcy napotykają na problemy przy rejestrowaniu się na sesje
egzaminacyjne.

Przedstawiamy komentarz „Egzamin z języka polskiego jako obcego” autorstwa Michaliny Bojanowskiej. 

Interesujące? Udostępnij!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter