Kolegium ekspertów

Jacek Cichocki

Wcześniej minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pełnił funkcje: ministra spraw wewnętrznych (2011-2013), koordynatora służb specjalnych (2008-2011), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2013-2015). Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w latach 2003-2007, wcześniej kierownik zespołów analitycznych i ekspert w tej instytucji ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki (1992-1998).

Urszula Demkow

lekarz i diagnosta, nauczyciel akademicki, naukowiec, specjalista chorób wewnętrznych, alergologii, immunologii, diagnostyki laboratoryjnej. Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Laboratorium Covid. Prezes Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Delegat narodowy UEMS. Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny grantów naukowych.

Autorka ponad 300 publikacji naukowych, monografii, kierownik i wykonawca wielu grantów krajowych i zagranicznych.

Łukasz Krasoń

Mówca motywacyjny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób z niepełnosprawnością aktywnie działających w Polsce. Członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego „Wstań i Jedź”, który w 2013 roku przemierzył Polskę. Działacz społeczny, autor oraz pierwszy w kraju trener rozwoju osobistego z niepełnosprawnością. Prowadzi autorskie szkolenia w kraju i zagranicą (USA, Wielkiej Brytanii, Holandii). Przemawiał na największych w Polsce wydarzeniach wydarzeniach inspirując tysiące ludzi do działania.

Piotr Merks

Ekspert w dziedzinie opieki farmaceutycznej. Adiunkt na Wydziale Lekarskiego, Collegium Medicum. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Redaktor Naczelny „Farmakoekonomika Szpitalna”, CEO Konsorcjum Naukowego Piktorex sp. z. o.o. z InnoTech UKSW sp. z o.o., Posiada 16-letnie międzynarodowe doświadczenie w branży farmaceutycznej, w różnych jej sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Silny lider i ambasador, działający na rzecz poprawy zdrowia, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów związanych z opieką farmaceutyczną, aktywnie zaangażowany w badania farmaceutyczne.

Mateusz Mielczarek

Mając niespełna 16 lat publikował artykuły w Gazecie Wyborczej. Był doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest zaangażowany w ochronę praw człowieka i dialog międzynarodowy. Od kilku lat współorganizuje pomoc dla uchodźców z Czeczenii i jest Ambasadorem Akcji Żonkile. W Unii Europejskiej zabiega o dostrzeżenie problemów i potrzeb młodych osób. Do kwietnia 2020 związany z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Wyróżniony w konkursie Pramerica Spirit of Community. Student Uniwersytetu w Utrechcie.

Andrzej Mierzwa

Finansista, specjalizujący się w pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów finansowych i strategicznych dla polskich przedsiębiorców, poszukujących kapitału na rozwój, partner i założyciel funduszu private equity 21 Concordia.

W latach dziewięćdziesiątych był partnerem londyńskiej firmy doradztwa inwestycyjnego Central Europe Trust, dla których przeprowadził wiele transakcji międzynarodowych fuzji i przejęć firm w Polsce i regionie.

Wcześniej pracował w amerykańskiej firmie doradztwa strategicznego Booz Allen and Hamilton w Paryżu i Londynie, przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji dużych spółek państwowych, oraz doradzał zarządom firm europejskich w przemyśle spożywczym, telekomunikacyjnym, medialnym i cyfrowym.

Otrzymał dyplom MBA z American Graduate School of International Management.

Prowadzi wykłady w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku forumIdei.
 

Ada Porowska

Z zawodu pracownik socjalny, aktualnie pełni funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od piętnastu lat pracuje z osobami wykluczonymi również jako streetworker, prowadzi schronisko dla osiemdziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania treningowe dla pięćdziesięciu osób. Jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności  przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Mirosław Różański

Generał broni rezerwy Wojska Polskiego, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2016 r. przeprowadził część praktyczną ćwiczenia Anakonda16, w którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Doktor nauk o obronności. Od 2017 r. w rezerwie, aktualnie prezes i fundator fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Strarpoints.

Andrzej Sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. Wcześniej ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Sampo S.A., Prezes Zarządu Lottomerkury, współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i pełnomocnik czterech Ministrów Skarbu. Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: NFI Kazimierza Wielkiego, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union, Nafta Polska SA, Gerlach SA. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois.

Dawid Sześciło

Prawnik zajmujący się administracją publiczną na wszystkich jej poziomach, kieruje Zakładem Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW, pracuje dla organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych, wykładał gościnnie i był stypendystą uczelni w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Portugalii

Przemysław Staroń

Psycholog, nauczyciel, trener, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca pracowni #utrzy, zwany też profesorem Snapem, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista w konkursie Global Teacher Prize 2020.

Fot.: Renata Dąbrowska

JAn Szyszko

Analityk Unii Europejskiej i komentator polityki międzynarodowej. Autor i współautor licznych raportów podsumowujących dorobek Polski w UE, działania legislacyjne unijnych instytucji i analizujących polityczną narrację w internecie. Współpracował m.in. z Komisją Europejską, Fundacją Batorego, Instytutem In.Europa i Fundacją Schumana. Komentuje politykę zagraniczną dla Polityka.pl, publikował na łamach portalu EurActiv i Polityki Insight. Uczestnik II Akademii Liderów Komisji Europejskiej, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie i dublińskiego Trinity College.

Ryszard Wojtkowski

Przedsiębiorca i inwestor z doświadczeniem w służbie publicznej (w latach przełomu 1989 roku szef gabinetu czterech kolejnych premierów) oraz korporacyjnym (m.in. prezes Novartis Consumer Health International z siedzibą w Szwajcarii). Obecnie założyciel i prezes funduszu Resource Partners.

Jako komentator ekonomiczny współpracuje z radiem TOK FM i prasą gospodarczą. Członek Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR.

Miłosława Zagłoba

Miłosława Zagłoba jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystką Prezydenta Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie.

Po odbyciu praktyki w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP pracę zawodową rozpoczęła w Komitecie Badań Naukowych (od 2003 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), gdzie współtworzyła nowy dział administracji publicznej Informatyzacja. W trakcie pracy w Ministerstwie była z ramienia Polski koordynatorem Planu e-Dimension Unii Europejskiej, Grupy Roboczej UE ds. społeczeństwa informacyjnego, delegacji na I Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego ONZ Genewa 2003 oraz I Międzynarodową Konferencję Ministerialną eGovernment. Współtworzyła również projekt ustawy o informatyzacji działalności organów administracji publicznej i uczestniczyła w pracach zespołu prawnego ds. negocjacji offsetowych.

Po przejściu do sektora biznesu pracowała w dziale Contracts & Negotations IBM Polska w ramach IBM Global Services EMEA, a następnie jako in-house lawyer dla Grupy Bartimpex, WASKO oraz holdingu MAXDATA zajmując się negocjacjami handlowymi z partnerami zagranicznymi oraz upadłościami transgranicznymi. Od 2011 r. prowadzi własną kancelarię prawną, specjalizując się w transgranicznej obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i negocjacjach. Włada biegle j. angielskim i jest absolwentką kursów ONZ UNITAR w zakresie negocjacji, certyfikowaną również jako menedżer projektów PRINCE 2® Practitioner.

Miłosława Zagłoba jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, a od 2013 r. pełni także funkcję radcy prawnego sekretarza generalnego organizacji międzynarodowej.

Od 2017 r. wykłada prawo dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przygotowując pracę doktorską z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Stanisław Zakroczymski

Prawnik i historyk. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor wywiadu-rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem (Więź, 2017) oraz współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja skuteczne państwo.” (Fundacja Batorego 2019). Był redaktorem naczelnym wydania internetowego „Magazynu Kontakt”. Autor publikacji naukowych, analitycznych i publicystycznych związanych w szczególności z tematyką prawną i ustrojową. Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia związane z edukacją obywatelską i historyczną. Aktywnie brał udział w protestach w obronie praworządności.

Grzegorz Ziemniak

Ekspert ochrony zdrowia, współzałożyciel i partner Instytutu Zdrowia i Demokracji, grupy eksperckiej specjalizującej się w analizach i doradztwie strategicznym w zakresie świadczeń zdrowotnych, rynku farmaceutycnego i wyrobów medycznych, wydawcy cotygodniowego Market Briefu zawierającego autorskie opracowania najważniejszych informacji branżowych, alertów legislacyjnych, zestawień regulacyjnych, komentarzy eksperckich i podcastów. Członek – założyciel Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji Batorego. Autor licznych publikacji, raportów i komentarzy.