Finansowanie polityki

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas założeniami do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie jawności finansowania działalności politycznej w Polsce.

Proponowane przez nas rozwiązania to merytoryczny głos w trwającej obecnie dyskusji o finansowaniu polskiej polityki. Naszym celem jest przede wszystkim zagwarantowanie pełnej jawności w tym  zakresie – obywatele mają prawo wiedzieć, w jaki sposób finansowane są kształtujące polską politykę. Nasza propozycja ma także na celu zablokowanie „obrotowych drzwi” między rządem oraz spółkami państwowymi i prywatnymi (w sytuacji, gdy może to prowadzić do konfliktu interesów).

Zgodnie ze standardami procesu legislacyjnego, w dniach 18 września – 9 października 2020 r. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne na temat przygotowanych przez nas założeń do projektu ustawy o jawności finansowania działalności politycznej w Polsce. Konsultacje otwarte były dla wszystkich chętnych i odbywały się zgodnie z ustalonymi zasadami konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych o jawności finansowania życia politycznego w Polsce. Raport przygotowali eksperci Instytutu Strategie 2050 w oparciu o ponad dwa tysiące nadesłanych opinii.

W konsultacjach wzięło udział 732 osób z całej Polski oraz trzy organizacje eksperckie: Fundacja Batorego, Instytut Spraw Publicznych i Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Na zaproszenie do udziału w konsultacjach nie odpowiedziała żadna z partii politycznych zasiadających w Parlamencie RP

Zapraszamy do zapoznania się z analizą dra Adama Gendźwiłła, eksperta Instytutu Strategie 2050, o szerokim kontekście finansowania życia politycznego w Polsce pt. Finansowanie polityki: potrzebna jest rewolucja przejrzystości.

26 listopada 2020 r. na FB Strategie 2050 odbyła się debata on-line “Czy polityka musi kosztować?”, na którym przedstawiliśmy i przedyskutowaliśmy wnioski płynące z konsultacji społecznych o jawności finansowania życia politycznego w Polsce. Transmisję śledziło 350 osób. W dyskusji wzięli udział dr Adam Gendźwiłł, ekspert Instytutu Strategie 2050; Katarzyna Batko-Tołuć, ekspertka Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska; dr hab. Grzegorz Makowski, ekspert forumIdei Fundacji Batorego; Filip Pazderski, ekspert instytutu Spraw Publicznych; Stanisław Zakroczymski, ekspert ds prawnych Instytutu Strategie 2050 oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Instytutu Strategie 2050, która seminarium poprowadziła. Zachęcamy do oglądania zapisu nagrania z debaty “Czy polityka musi kosztować?”

Interesujące? Udostępnij!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter