Analiza „Polityka integracji uchodźców i innych osób objętych ochroną międzynarodową w Polsce – jak zwiększyć jej skuteczność?” Jerzy Jończyk

W tekście zostały wyrażone osobiste poglądy autora. Nie należy ich utożsamiać z poglądami Instytutu Strategie 2050.

Prezentujemy analizę „Polityka integracji uchodźców i innych osób objętych ochroną międzynarodową w Polsce – jak zwiększyć jej skuteczność?” Jerzego Jończyka, eksperta Instytutu Strategie 2050.

Polska stawać się będzie w coraz większym stopniu miejscem, w którym będą chcieli się schronić ludzie uciekający przed prześladowaniami, wojną i przemocą. Wymaga to przemyślenia działań wobec tej grupy. Nie wszyscy przybywający tutaj migranci będą uchodźcami, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy. Temu służy tzw. procedura azylowa, uruchamiana po złożeniu stosownego wniosku przez cudzoziemca – na przejściu granicznym lub w innym miejscu, w którym funkcjonariusze straży granicznej podejmują wobec niego czynności.

Interesujące? Udostępnij!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter