Prezentujemy kompleksowe opracowanie zawierające analizę obecnego stanu stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi i rekomendacje co do kierunku ich zmian. Proponowane zmiany mają na celu rzeczywistą realizację konstytucyjnej zasady bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych i religijnych. Dotyczą takich spraw jak m.in.: przepływy finansowe, nauczanie religii w szkołach, praca kapelanów w służbach państwowych, problem pedofilii wśród duchowieństwa, interpretacja Konkordatu.

Interesujące? Udostępnij!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter