Analiza „Funkcjonowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” r.pr. Radosław Krzemiński, Magdalena Madeja, Bartosz Nowicki

Prezentujemy analizę „Funkcjonowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021r.” r.pr. Radosława Krzemińskiego,
Magdaleny Madeja, Bartosza Nowickiego, ekspertów współpracujących z regionalnym oddziałem Instytutu Strategie 2050 Warmińsko-Mazurskie.

Od pierwszego kwartału 2021 r. do Stowarzyszenia Polska 2050 zaczęły wpływać liczne
prośby o interwencję ze strony osób zmagających się z problemem niepełnosprawności, które
motywowane były brakiem realnej możliwości skorzystania z programów pomocowych
oferowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” w edycji 2021.

Rekomendacje:
➡ Gwarancja otrzymania 100% kosztów realizacji usług asystenta. 
➡ Zwiększenie liczby godzin opieki wytchnieniowej do rzeczywistych potrzeb. 
➡ Zagwarantowanie 3 miesięcznego terminu składania wniosków. 
➡ Kampanie informacyjne prowadzone przez samorząd.

Interesujące? Udostępnij!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter